Information om behandling af personoplysninger

Vi er efter Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven forpligtet til at orientere dig om vores anvendelse af dine personoplysninger. I LB Forsikring A/S, der består af forsikringsgrupperne Lærerstandens Brandforsikring, Bauta Forsikring, Runa Forsikring og LB Forsikring til PFA samt LB Foreningen - er du en del af et medlemsejet forsikringsfællesskab, hvor værdier som åbenhed og tillid er rodfæstet i vores kultur og arbejde. Det gælder også, når vi behandler de oplysninger, vi har om dig.

Nedenfor kan du se, hvilke typer af personoplysninger vi indsamler, og hvordan vi bruger og behandler dem i forskellige sammenhænge. Det er ikke alle afsnit, der er relevante for dig da privatlivspolitikken dækker på tværs af medlemsgrupper, produkter og behandlinger. Informationen er inddelt i forskellige emner, som du kan klikke på for at fremfinde de nærmere oplysninger, som du måtte efterspørge. 

Privatlivspolitikken gælder for alle LB Forsikrings forsikringsgrupper og LB Foreningen.

Opdateret den 26. september 2023.

 

Privatlivspolitikken gælder for:

Lærerstandens Brandforsikring

Bauta Forsikring

Runa Forsikring

LB Forsikring til PFA

LB Foreningen

LB Forsikring