Menu

Information om behandling af personoplysninger

Vi er efter Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven forpligtet til at orientere dig om vores anvendelse af dine personoplysninger. I LB Forsikring A/S, der består af forsikringsgrupperne Lærerstandens Brandforsikring, Bauta Forsikring, Runa Forsikring og LB Forsikring til PFA samt LB Foreningen - er du en del af et medlemsejet forsikringsfællesskab, hvor værdier som åbenhed og tillid er rodfæstet i vores kultur og arbejde. Det gælder også, når vi behandler de oplysninger, vi har om dig.

Nedenfor kan du se, hvilke typer af personoplysninger vi indsamler, og hvordan vi bruger og behandler dem i forskellige sammenhænge. Det er ikke alle afsnit, der er relevante for dig da privatlivspolitikken dækker på tværs af medlemsgrupper, produkter og behandlinger. Informationen er inddelt i forskellige emner, som du kan klikke på for at fremfinde de nærmere oplysninger, som du måtte efterspørge. 

Privatlivspolitikken gælder for alle LB Forsikrings forsikringsgrupper og LB Foreningen.

Opdateret den 26. september 2023.

Personoplysninger for LB Forsikring, vores forsikringsgrupper og LB Foreningen

Dataansvarlig

Læs hvem der er ansvarlig for behandling af dine data

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Læs hvordan du kan kontakte vores DPO

Rettigheder og klagemuligheder

Læs hvordan du udnytter dine rettigheder og om dine klagemuligheder

Klage til Datatilsynet

Læs om dine muligheder for at klage til Datatilsynet

Brud på persondatasikkerheden

LB Forsikring vægter din datasikkerhed højt

Hjemmesider, Min Side og Sociale medier

Læs hvordan vi behandler oplysninger om brugere af vores hjemmesider

Optagelse af telefonsamtaler

Læs hvordan vi behandler telefonsamtaler, der optages til uddannelsesformål

E-mails og direkte markedsføring

Læs hvordan vi behandler dine oplysninger til direkte markedsføring, når du har samtykket i at modtage e-mails, sms og nyheder på Min Side.

Forsikringstilbud og kontaktoplysninger

Læs hvordan vi behandler oplysninger i forbindelse med forsikringstilbud.

Medlemsforhold og policeadministration

Læs hvordan vi behandler oplysninger i forbindelse med dine forsikringsaftaler som medlem.

Skadebehandling

Læs hvordan vi behandler oplysninger i forbindelse med skade.

Oplysninger om samarbejdspartnere

Læs hvordan vi behandler kontaktoplysninger om ansatte hos samarbejdspartnere mfl.

Klager og tvister

Læs hvordan vi behandler personoplysninger i forbindelse med klager og tvister.

Regres og genforsikring

Læs hvordan vi behandler personoplysninger, når vi forsøger at opnå regres og refusion for skader, vi har dækket.

Legater og fonde

Læs hvordan LB Foreningen behandler personoplysninger om legatansøgere og fondsmodtagere.

Bogføring og regnskabsmateriale

Læs hvordan vi behandler personoplysninger indeholdt i regnskabsmateriale.

Personoplysninger for LB Erhverv

LB Erhverv - Privatlivspolitik

Læs hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du har forsikring i LB Erhverv

Personoplysninger som pdf

Personoplysninger pr. 26. september 2023

Download pdf

Privatlivspolitikken gælder for:

Lærerstandens Brandforsikring

Bauta Forsikring

Runa Forsikring

LB Forsikring til PFA

LB Foreningen

LB Forsikring