Menu

Børn løber og leger på stranden om sommeren, hvor rejseforsikringen også dækker.

Samfundsansvar

LB Forsikring er bygget på et ønske om at passe på hinanden og fællesskabet. Det er en del af vores fundament, at vi opfører os ordentligt, tager ansvar og hjælper, hvor vi kan. Det gælder i det nære fællesskab, vi har med vores medlemmer, medarbejdere og samarbejdspartnere. Og det gælder i det store fællesskab, vi har med verden omkring os.

Som et forsikringsfællesskab er vi naturligt optaget af:

  • Klima og miljøpåvirkninger, der kan medføre større og hyppigere skader, og som truer livsvilkårene for den næste generation
  • Sammenhængskraften i samfundet, da ulighed i sundhed og uddannelse, øger risikoen for skader og begrænser den enkelte i at udfolde sit potentiale.
  • God selskabsledelse, så vi sikrer den bedst mulige medlemsoplevelse, et levende medlemsdemokrati og ordentlig forretningsskik, hvad end det handler om at beskytte data eller forhindre korruption.

På siderne her kan du læse om vores arbejde med samfundsansvar. Og du kan altid kontakte os, hvis du vil vide mere eller har forslag til vores arbejde med samfundsansvar. 

Kontakt

Har du spørgsmål til arbejdet med samfundsansvar, kan du kontakte:

Mikkel Minor
Chef for Bæredygtighed

21 81 07 13
mimi@lb.dk