Menu

Forældre og søn snakker på bænk i haven, hvor indboforsikringen dækker havemøblerne.

Om LB Forsikring A/S

LB Forsikring er et medlemsejet forsikringsaktieselskab, der består af forsikringsgrupperne Lærerstandens BrandforsikringRuna ForsikringBauta Forsikring, og LB Erhverv.

Til sammen er vi over 440.000 medlemmer, som er sammen om at sikre hinanden. Det er grunden til, at vi kalder LB Forsikring for et forsikringsfællesskab.

Som forsikringstager i LB Forsikring er du også medlem af LB Foreningen og dermed er du med til at sikre et medlemsejerskab, hvor pengene arbejder til fordel for os alle sammen i forsikringsfællesskabet.

LB Forsikring beskæftiger i dag omkring 900 dygtige medarbejdere og er det fjerde største forsikringsselskab på privatmarkedet i Danmark.

Forældre og søn snakker på bænk i haven, hvor indboforsikringen dækker havemøblerne.

Organisationen

Oversigt over LB Forsikrings bestyrelse, direktion, revision og koncernledelse.
Koncern- og organisationsstruktur.

Pressemeddelelser

Se vores pressemeddelelser her.

Værdigrundlag

Hos os er du mere end en anonym kunde. Du er medlem og en del af et medlemsejet forsikringsfællesskab.

Samfundsansvar

Her kan du læse mere om LB Forsikrings arbejde med samfundsansvar.

Rapporter, vedtægter, generalforsamling

Års- og halvårsrapporter og rapport om solvens og finansiel situation.
Generalforsamling og vedtægter.

Investeringer

Her kan du læse mere om LB Forsikrings investeringer.

Dataetik

Her kan du læse mere om LB Forsikrings arbejde med dataetik.

Samarbejdspartnere

Forsikringstekniske samarbejdspartnere

AXA Forsikring (Vi modtager provision fra AXA Forsikring, når vi sælger deres forsikringer) 

Dansk Sundhedssikring

DFIM

e-Boks

EG A/S

FAH

Falck

Falck Healthcare

Falck Global Assistance

Forsikring og Pension

Forsikringsguiden 

Forsikringsoplysningen

Forsikringsselskabet Nærsikring A/S  (Vi modtager provision fra Forsikringsselskabet Nærsikring A/S, når vi sælger deres forsikringer)

Lærernes a-kasse

Privatleasing.dk /v. Jyske Finans A/S

Risk Point A/S (Vi modtager provision fra Risk Point A/S, når vi sælger deres forsikringer)

SOS International

Scalepoint 

Taksatorringen

Udenlandske samarbejdspartnere

LB Forsikring A/S (LB) samarbejder med en række forsikringsselskaber i andre lande.

Det sker enten via en række internationale sammenslutninger af gensidige forsikringsselskaber eller via vores internationale aftaler på bilforsikringsområdet. 

AMICE
På europæisk plan er LB også medlem af sammenslutningen AMICE (Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe). En af AMICE's vigtige opgaver er at varetage de gensidige interesser i forhold til en stadig strøm af EU-forordninger. Derudover arbejdes der også med en række projektopgaver i AMICE. Der er ca. 150 medlemmer af organisationen, og otte nationale brancheorganisationer, herunder Gensidig Forsikring fra Danmark. 

ICMIF
LB er medlem af den verdensomspændende organisation ICMIF (International Cooperative and Mutal Insurance Ferderation), der har mere end 300 forsikringsselskaber i 67 lande som medlemmer. ICMIF's formål er at støtte kooperative og gensidige selskaber nationalt, regionalt og globalt via netværksgrupper, analyser og rapporter om forsikringsforhold, konferencer og regelmæssige publikationer.

Handlingsaftaler på bilforsikringsområdet
En væsentlig facet af LB's internationale relationer er vores handlingsaftaler på bilforsikringsområdet med udenlandske forsikringsselskaber. Vi har aftaler med selskaber i alle europæiske lande i forbindelse med “grønt kort-ordningen”. Aftalerne sikrer, at samarbejdspartnerne tager sig dels af de skader, vores medlemmer forvolder på andres ting under deres bilrejser i udlandet, og dels til at gøre krav gældende over for skadevoldere på vores vegne for de udgifter, vi har haft på bilens kaskoforsikring. Tilsvarende løser LB opgaverne for uheld, der er sket på dansk grund.