Information om behandling af personoplysninger ved samtykke til markedsføring

Vi er efter persondatalovgivningen forpligtet til at orientere dig om vores anvendelse af dine personoplysninger. 

Dataansvarlig
LB Forsikring A/S, CVR-nr. 16 50 08 36, Farvergade 17, DK-1463 København K., telefon: 33 11 77 55 er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger. 

Formål med behandling af dine personoplysninger
Formålet med behandling af dine personoplysninger er udsendelse af markedsføring fra os, herunder at forbedre vores kommunikation og målrette markedsføringen til modtageren.

Behandling af personoplysninger til udsendelse af markedsføring
I forbindelse med at vi indhenter dit samtykke til, at vi må sende dig e-mails og SMS-beskeder med markedsføring, indsamler vi dine kontaktoplysninger. Disse oplysninger behandler vi efter persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 (*1).  

Afgivelse af dine personoplysninger og afgivelse af samtykke til markedsføring er frivillig og påvirker ikke dit eventuelle medlemskab hos LB Forsikring. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til markedsføring ved at kontakte os, gå ind på vores hjemmeside via linket i din kvitteringsmail eller logge ind på Min Side, hvis du er medlem. 

Behandling af personoplysninger til at målrette markedsføringen
Når vi sender markedsføring ud til dig per e-mail, indsamler vi information om, hvorvidt e-mailen åbnes, og om der klikkes på links i e-mails og sms-beskeder. Vi bruger disse oplysninger til at målrette markedsføringen. Disse oplysninger behandler vi efter persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 7 (*2).  

Behandling af medlemsoplysninger til brug for markedsføring
Er du medlem, bliver du i forbindelse med afgivelse af samtykket bedt om tillige at oplyse dit medlemsnummer. og/eller CPR-nummer, så at vi ved, at du er medlem i forvejen, herunder hvilke forsikringer og dækninger mv., du har hos os. Det gør vi for at målrette vores markedsføring efter dine behov og forsøge at undgå, at du modtager irrelevant markedsføring fra os. Dine forsikringsoplysninger behandler vi efter persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 7 (*3)  til markedsføringsformål. Vi behandler ikke følsomme personoplysninger om dig til markedsføringsformål. 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Trækker du dit samtykke til markedsføring tilbage, benytter vi ikke længere dine personoplysninger til at sende dig elektronisk markedsføring. 

Vi gemmer identifikationsoplysninger og dokumentation for dit afgivne samtykke og tilbagetrækning heraf i indtil 3 år efter, at vi sidste gang sendte markedsføring til dig. Hvis vi ikke har sendt markedsføring til dig forud for tilbagetrækningen af dit samtykke, sletter vi disse oplysninger. Hvis der opstår en klage eller tvist vedrørende samtykket eller vores behandling af dine personoplysninger, gemmer vi oplysningerne, indtil tvisten er endeligt afgjort. 

Hvis du meddeler os, at du ikke ønsker at blive ringet op eller at modtage markedsføring via fysisk brev fra LB Forsikring, gemmer vi din adresse og/eller telefonnummer med henblik på at sikre, at vi kan overholde dette ønske. 

Er du medlem, behandler vi fortsat dine personoplysninger med henblik på opfyldelse af forsikringsaftalen/aftalerne med dig, jf. også https://www.lb.dk/personoplysninger.

Hvem vi kan dele dine personoplysninger med
Dine personoplysninger vil kunne blive behandlet af vores databehandlere, herunder markedsføringsbureauer og hostingpartnere beliggende inden for EU/EØS. Disse databehandlere behandler alene dine personoplysninger efter aftale med og instruks fra LB Forsikring.

Dine rettigheder som registreret
Du har ret til at anmode LB Forsikring om indsigt i berigtigelse eller sletning af oplysninger eller begrænsning af behandling af dine oplysninger og gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger samt efter omstændighederne en ret til dataportabilitet (*4). 

Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på telefon: 33 48 59 58 eller på e-mail: klage@lb.dk. Du har også ret til at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K., telefon: 33 19 32 00, e-mail dt@datatilsynet.dk

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)
LB Forsikring har udpeget en databeskyttelsesrådgiver (DPO), som du kan kontakte på telefon: 33 48 56 17, e-mail: persondatabrud@lb.dk  og brev: Farvergade 17, 1463 København K., hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger.

 

 

 

 

(1) Efter 25. maj 2018 behandler vi disse med hjemmel i persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b).
(2) Efter 25. maj 2018 behandler vi disse med hjemmel i persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f).
(3) Efter 25. maj 2018 behandler vi disse med hjemmel i persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f).
(4) Retten til begrænsning af behandling samt dataportabilitet gælder først fra 25. maj 2018.