Vi er aktive investorer

I LB tror vi på, at vi ved at vælge vores investeringer aktivt, kan præstere bedre end markedet. 

Hvordan investerer vi?

I LB Forsikring beslutter vi én gang om året -  og nogle gange oftere - en strategisk investeringsfordeling for, hvordan vores investeringer skal fordeles mellem aktivklasserne: obligationer, aktier, kreditobligationer og alternativer såsom kapitalfonde, skov, ejendom mv. Den afspejler vores overordnede investeringsstrategi. Den kan variere fra år til år afhængig af, hvilken risiko LB ønsker at påtage sig, og hvilken fremtidige muligheder vi ser. 

Samtidig fastlægger vi et strategisk benchmark for at sammenligne porteføljens afkast med udviklingen på markedet. 

I LB holder vi os til vores strategisk investeringsfordeling, også når markedet går i modsat retning end det, som er forventet. Fx har vi købt flere aktier under corona-krisen i 2020 for at fastholde vores andel af aktier i porteføljen. 

Vi tager dertil løbende stilling til vores enkelte investeringer i aktivklasserne. Vi fra- og tilkøber årligt porteføljeforvaltere i de forskellige aktivklasser, ligesom vi nøje vælger vores direkte investeringer i fx skov.