Vi er aktive investorer

I LB tror vi på, at vi ved aktiv forvaltning (dvs. ved at vælge vores investeringer aktivt), kan præstere bedre end markedet

Hvordan investerer vi?

I LB Forsikring beslutter vi én gang om året - og nogle gange oftere - en strategisk investeringsfordeling for, hvordan vores investeringer skal fordeles mellem aktivklasserne: obligationer, aktier, kreditobligationer og alternativer såsom kapitalfonde, skov, ejendom mv. Den strategiske investeringsfordeling afspejler således vores overordnede investeringsstrategi. Investeringsstrategien kan variere fra år til år afhængig af, hvilken risiko LB ønsker at påtage sig, og hvilken fremtidige muligheder vi ser.

Samtidig fastlægger vi et strategisk benchmark for at sammenligne porteføljens afkast med udviklingen på markedet.

I LB holder vi os til vores strategiske investeringsfordeling, også når markedet ikke går som forventet. Derudover tager vi løbende stilling til vores enkelte investeringer i aktivklasserne, og fra- og tilkøber årligt porteføljeforvaltere i de forskellige aktivklasser, ligesom vi nøje vælger vores direkte investeringer i fx skov.