Vi har fokus på ansvarlighed

I LB Forsikring er vi bevidste om, at vi har et ansvar overfor samfundet, og derfor har vi fokus på ESG-faktorer (Enviroment, Social og Governance) i vores investeringer.

 

Hvordan arbejder vi med ansvarlighed?

LB Forsikrings arbejde tager afsæt i Principles for Responsible Investment (PRI). PRI udstikker en ramme for ansvarlige investeringer, som vi støtter op om. Det betyder blandt andet, at vi har fokus på miljømæssige, sociale- og ledelsesforhold (ESG-faktorer) i vores investeringsbeslutninger samt i forvaltningen af vores investeringer.

 

Overvågning

LB Forsikring ønsker, at de virksomheder, som vi investerer i, prioriterer samfundsansvar og ordentlighed. Vi gennemgår halvårligt vores portefølje for at se, om vores investeringer lever op til de internationale konventioner, der omfatter korruption, miljø, menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder. Gennemgangen foretages en uafhængig screeningsvirksomhed.

 

I de tilfælde, hvor det er konstateret, at virksomheder handler i modstrid med vores normer og retningslinjer, går vi i dialog med de enkelte forvaltere for at skubbe dem en ansvarlig retning eller frasælger aktiverne eller forvaltere  se også afsnittet aktiv ejer.

 

Fora og netværk

LB Forsikring er medlem af Dansif (Danish Social Investment Forum), hvor vi sammen med andre danske investorer drøfter, hvordan vi sammen og hver især arbejder for at sikre ansvarlige investeringer til gavn for alle.

 

Politik

Læs mere om arbejdet i vores politik for ansvarlige og bæredygtige investering og aktivt ejerskab ved at klikke på dokument-ikonet herunder:

Klik på ikonerne og læs mere