Vi har fokus på ansvarlige investeringer og bæredygtighed

I LB Forsikring er vi bevidste om, at vi har et ansvar overfor miljø og samfund – og at det også gælder, når vi investerer.

Vi investerer for at skabe gode afkast på et ansvarligt grundlag og med fokus på klimaet og en bæredygtig udvikling. Hvert år øger vi kravene til, hvad vi vil investere i, og ikke investere i. Det er ikke kun målrettet os selv, men også de forvaltere og selskaber, som vi investerer i. Vi har en klar ramme for vores arbejde med ansvarlige investeringer og bæredygtighed, som findes her

Ansvarlighed

LB Forsikring ønsker, at de selskaber, som vi investerer i, prioriterer samfundsansvar og ordentlighed - og det tjekker vi op på halvårligt. Vi forventer, at de udøver god selskabsledelse og overholder internationale normer og standarder, herunder de ti principper i UN Global Compact om antikorruption, miljø, menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder.

Miljø og klima

I LB Forsikring ønsker vi at bidrage til den grønne omstilling med vores investeringer og til de nationale og internationale klimaambitioner. Derfor lancerede vi i 2021 en strategi, der sætter en tydelig retning for LB’s investeringer frem mod 2030.

Målet er, at vi vil investere mere fremtidssikret, og leve op til Paris-aftalen, om at begrænse den globale temperaturstigning til godt 1,5 grader sammenlignet med temperaturniveauet før den industrielle revolution.

I de kommende år vil vi sætte ind over for tre områder; Vi vil investere i flere bæredygtige og impact investeringer, vi vil udfase de fossile investeringer, og vi vil reducere klimaaftrykket fra vores investeringer.

Bæredygtige og impact investeringer

I LB Forsikring vil vi investere i flere af det som vi kalder bæredygtige og impact investeringer, som fx skov og grøn energi. Vores ambition er, at bæredygtige og impact investeringer udgør 20% af vores investeringer frem mod 2030.

I 2022 nåede vi op på ca. 15% bæredygtige og impact investeringer, svarende til ca. 1,3 mia. kr.

Fossile investeringer

I LB Forsikring vil vi udfase vores fossile investeringer frem mod 2030. Vores ambition er ikke at have fossile investeringer i 2030. Fra 2022 har vi ikke længere investeringer i termisk kul – medmindre, at selskaberne har en strategi for en grøn omstilling, da vi gerne vil understøtte den grønne omstilling blandt de fossile selskaber, der arbejder for at reducere deres klimabelastning.

Vi har en maksimumsgrænse for, hvor meget fossile investeringer må udgøre af vores samlede investeringer. Den er på maks. 0,2% for udvinding af termisk kul eller benyttelse af det til energiproduktion, og 2% for eftersøgning, produktion af olie og gas eller benyttelse af det til energiproduktion. Fra 2024 vil vi ikke længere investere i selskaber som har aktiviteter i olie og gas.

 

Ved udgangen af 2022 udgjorde vores fossile investeringer:
- 0,06% (termisk kul) og
- 0,30% (olie og gas).

Klimaaftryk

Vi følger vores investeringers klimaaftryk, og de finansielle risici som kan følge af klimaforandringer, herunder transitionsrisici og fysiske risici i den form det er muligt.
 
Vi tror på, at åbenhed er vigtigt, når det kommer til klimarelaterede risici og muligheder i forhold til vores investeringer. Derfor har vi siden 2021 udarbejdet en klimarapport ud fra anbefalingerne fra TCFD (Task force on Climate-related Financial Disclosures). Den seneste rapport fra 2023 kan læses her.

Sociale forhold

I LB Forsikring investerer vi i sociale obligationer, som fx. bidrager til at forbedre sociale boligområder, afgang til fritidsaktiviteter i belastede boligområder mv. samt i mikrolån, som gavner især kvinder i udviklingslande, der ønsker at starte små virksomheder eller landbrug.

Ultimo 2022 har vi investeret ca. 270 mio. kr. i sociale obligationer og mikrolån.

God selskabsledelse

I LB Forsikring sker dialog og opfølgning primært gennem vores porteføljeforvaltere. Vores forvaltere har aktiv forvaltning, hvor der udarbejdes analyser og evalueringer af selskabernes ledelse, for at vurdere om virksomhederne er veldrevne.

Halvårligt tjekker LB op på, at de virksomheder, vi investerer i, ikke bidrager til korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Samarbejde med andre

LB Forsikring er medlem af Dansif (Danish Social Investment Forum), hvor vi sammen med andre danske investorer drøfter, hvordan vi sammen og hver især arbejder for at sikre ansvarlige investeringer til gavn for alle.