Menu

LBeta - LB Forsikrings innovationsenhed

LBeta blev etableret i 2020 og hjælper bl.a. med at accelerere og designe løsninger der kan hjælpe med "at gøre forsikring overflødig". Det er LB Forsikrings purpose og et mål hele virksomheden arbejder efter.

Vi arbejder med innovation og tester og udvikler bl.a. nye forebyggelses- og forhindringsløsninger til vores medlemmer. Vi arbejder i en kompleks verden under forandring og betræder nyt land. Vi arbejder derfor med korte udviklingsprocesser, hvor vi tester en række løsninger af for at finde frem til de løsninger, der skaber mest værdi for vores medlemmer og LB Forsikring.

I LBeta har vi en struktureret udviklingsproces, der spænder hele vejen fra viden og indsigter til de endelige løsninger, der rulles ud til medlemmerne.

Vores mission

Vi tror på, at ny teknologi og data kan muliggøre at vi kan undgå og forebygge ulykker og skader. Vi ønsker at gribe og være på forkant med disse muligheder og undersøger bl.a. om vi kan forhindre skader relateret til hjemmet, mobilitet og sundhed & velfærd.

Sådan er vi organiseret

LBeta er organiseret langs en innovationsproces - og vi er mange forskellige profiler.

Vi er bl.a. forretningsudviklere, design thinkere, projektledere, adfærdsdesignere og data scientists.

Exploration processen

Problem definition

Alle projekter starter med at identificere, hvilket problem vi reelt ønsker at løse. Dette er vigtigere end løsningen i sig selv. Finder vi ikke det rigtige problem - finder vi heller ikke den rigtige løsning. Derfor bruger vi både tid og ressourcer på, at finde det problem, som er interessant og relevant for os at løse - og som vores projekt skal arbejde rundt omkring. Problemet definerer vi som et problem statement.

1. diamant - forståelse af problemet

Med afsæt i de definerede problem statement starter vi med at dykke ind i problemet. Vi arbejder med at forstå vores medlemmer og problemet. Vi har en etnografisk tilgang, hvor vi interviewer medlemmer, eksperter og kollegaer. Vi kan også lave forskellige etnografiske metoder som fx mobil etnografi, hvor vi beder medlemmerne om at tage billeder i deres hverdag. På den måde får vi en dyb forståelse af problemet og vi finder ud af om det er et problem der reelt giver mening for os at løse for vores medlemmer. Hvis ikke, lægger vi problemet på hylden med en forklaring af, hvorfor det ikke er noget vi skal arbejde videre med. Hvis problemet giver mening for os at arbejde videre med går vi videre med at finde den rigtige løsning til problemet.

2. diamant - idé, design og test af løsning

Vi starter med at idégenere og designe den løsning som vi tror vil kunne hjælpe vores medlemmer med problemet. I design af løsningen har vi igen medlemmer, eksperter og kollegaer med i processen for at sikre, at vi får designet den bedste løsning. Når vi tror vi har "den rigtige løsning" tester vi den gennem forskellige typer af tests (pretotypes). Vi må ofte gennem flere iterationer før vi står med en løsning, som vi vurderer at have bekræftet de hypoteser, som vi har opsat for testen. Herefter sendes løsningen videre til vores kollegaer i Venturing, som forestår gennemførsel af MVP'en af løsningen.

Kontakt

Har du spørgsmål til LBetas arbejde?

Sune Bille Larsen
Chef for LBeta

33485338
subl@lb.dk