Menu

Min Side, vores telefon og prisberegnerne lukker i en kort periode

Fra torsdag aften den 18/4 kl. 18.30 til og med søndag aften den 21/4 kan du ikke bruge Min Side, beregne pris, ringe eller skrive til os pga. en større systemopdatering. Læs, hvad du kan gøre, hvis du får brug for hjælp, som ikke kan vente. Vi beklager ulejligheden.
Læs mere

LB Forsikring tager kritik fra Datatilsynet meget seriøst

I dag har datatilsynet offentliggjort en alvorlig kritik, de har rettet mod LB Forsikring for et brud på persondatasikkerheden tilbage i september 2021.  Ingen af LB Forsikrings medlemmers persondata har været delt eller kompromitteret, og fejlen blev rettet med tilbagevirkende kraft i september 2021.

12/7-22

Kritikken kommer på baggrund af en fejl, der gjorde at visse medlemmer i LB Forsikring med en bilskade, via portalen ”Min side” kunne se mails fra tredjeparter (ikke medlemmer) på deres egen side. Det drejer sig eksempelvis om mails fra modparten i sagen eller korrespondance mellem værksted og LB Forsikring.  Dermed har medlemmerne kunne se oplysninger, som navn, e-mail, telefonnummer og i nogle tilfælde adresse og navn på modpartens forsikringsselskab.

Ingen af LB Forsikrings medlemmers persondata har været delt eller kompromitteret, og fejlen blev rettet med tilbagevirkende kraft i september 2021.

-Vi tager kritikken fra Datatilsynet meget seriøst. Fejlen blev rettet allerede tilbage i september 2021, da vi selv opdagede og meldte bruddet til Datatilsynet. Det er meget vigtigt for os, at både vores medlemmer og andre, der er i kontakt med os, ved, at vi opbevarer deres personoplysninger sikkert. Derfor er det også meget beklageligt, at vi har haft dette mindre databrud på bilskadesager, siger Nete Lyndgaard Smith, Data Protection Officer (DPO) Advokat, Compliance og fortsætter:

-Ingen af vores medlemmer har anmeldt bruddet, vi opdagede det selv.  Det skyldes nok, at de oplysninger, der har været tilgængelige i størstedelen af tilfældene, har været oplysninger, som medlemmet allerede havde i forvejen. Fx navn og e-mail på modparten, og i nogle tilfælde adressen på modparten og navnet på deres forsikringsselskab. Alt sammen oplysninger, som man ofte selv udveksler, hvis man har været i et biluheld. Så vi antager, at medlemmerne ikke har bemærket fejlen.

LB Forsikring har selv fundet 56 tilfælde, hvor medlemmer har haft adgang til e-mails fra tredjeparter, som de ikke burde have haft, men LB Forsikring estimere at der i værste fald kan have været 340 dokumenter, der har været synlige som følge af fejlen.

Straks efter persondatabruddet blev opdaget i september 2021, blev der lukket for synligheden af e-mails, så ingen medlemmer længere kunne se eller tilgå e-mails, som de ikke burde kunne se. Det skete med tilbagevirkende kraft.