Menu

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefon: 33 19 32 00, e-mail dt@datatilsynet.dk, www.datatilsynet.dk.

Vedrørende forhold relateret til persondata, som ligger inden for Finanstilsynets tilsynskompetence, kan du efter omstændighederne også klage til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Telefon: 33 55 82 82, finanstilsynet@ftnet.dk, www.finanstilsynet.dk.