Menu

Brud på persondatasikkerheden

Hvis du bliver opmærksom på et eventuelt brud på persondatasikkerheden i forhold til personoplysninger, som LB Forsikring er dataansvarlig for, bedes du venligst orientere os om det ved at skrive til persondatabrud@lb.dk.

Det kan for eksempel være, at du ved en fejl har modtaget en e-mail eller et brev med forsikringsoplysninger vedrørende et andet medlem/forsikringstager, eller at du på Min Side ved en fejl kan se forsikringsoplysninger vedrørende et andet medlem/forsikringstager.

Indberetninger vedrørende persondatasikkerhedsbrud og dokumentation i den forbindelse, som kan indeholde personoplysninger, behandles og opbevares af LB i op til 5 år, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).