Hjemmesider, Min Side og Sociale medier

Læs hvordan vi behandler oplysninger om brugere af vores hjemmesider

Vi indsamler oplysninger om brugerne af og deres besøg på vores hjemmesider på tre måder:

  • Ved brug af cookies (og andre teknologier)
  • Ved at du selv afgiver oplysninger i kontaktformularer, tilbudsformularer, skadeanmeldelser mv.
  • Ved benyttelse af vores chatfunktion

Cookies

I relation til cookies mv. registrerer vi automatisk login- og logud- tidspunkter, IP-adresse samt data vedrørende dine aktiviteter og bevægelser mellem vores forskellige sider og tjenester.

LB anvender data, der indsamles ved hjælp af cookies mv. om dine aktiviteter på vores hjemmesider til forskellige formål, fx sikre forskellig funktionalitet på hjemmesiden, gennemføre en service til dig ved din anvendelse af hjemmesiden, sikre at visningen af hjemmesiden er tilpasset din browser, skærm, styresystem og platform, foretagelse af generel statistik ift. dine besøg og klik på vores hjemmesider til brug for forbedring af hjemmesiderne og vores service til dig som bruger, samt at målrette vores markedsføringstiltag til dig fx ved visning af relevante reklamebannere, når du besøger andre hjemmesider.

Oplysningerne behandler vi efter databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra b for at gennemføre en service til dig på din anmodning på hjemmesiderne henholdsvis art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

Du kan til enhver tid læse om, hvordan LB anvender cookies på vores hjemmesider, og hvor længe cookies lagres, i vores cookie-politik som du finder nederst på hjemmesiden.

Kontaktformularer og undersøgelser

Hvis du har bedt om at modtage tilbud på en forsikring her på hjemmesiden, registrerer vi de oplysninger, du giver os. Det kan fx være oplysninger om navn, adresse, e-mail, CPR-nummer og forsikringer i andre selskaber. Der henvises til afsnittet ”Forsikringstilbud og kontaktoplysninger på potentielle medlemmer”.

Hvis du anmelder en skade på vores hjemmesider eller på Min Side, registrerer vi de oplysninger, du giver os om skaden. Der henvises til afsnittet Skadebehandling.

Vi kan også indsamle informationer via undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vores produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold, der er tilpasset dine præferencer. Dette kan både ske på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a, eller fordi vi har en berettiget interesse i at anvende indsamlede oplysninger til at kunne foretage sådanne analyser mv., jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen). Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden ved at kontakte os.

Chatsamtaler/Chat-funktion/Chatbot

Vi har en chatfunktion på vores hjemmesider og Min Side. Chatfunktionen er krypteret.

Ved anvendelse af chat-funktionen registrerer vi de oplysninger, som du oplyser på chatten med henblik på at kunne besvare og håndtere din henvendelse. Disse oplysninger behandler vi efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b. 

Vi foretager også logning af benyttelsen af chatfunktionen (herunder IP-adresser mv.) med henblik på dokumentation og udarbejdelse af generel statistik. Disse oplysninger behandler vi efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

Chatsamtaler bliver som udgangspunkt slettet 3 måneder efter, at du har chattet med os. Hvis du gør brug af rettighederne i databeskyttelsesforordningen ved fx at anmode os om indsigt i en chatsamtale – som vi med sikkerhed kan identificere har været med dig og inden den slettes automatisk efter 3 måneder - vil vi i forbindelse med anmodningen gennemgå og herefter kunne gemme chatsamtalen i op til 3 år, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. 

Hvis du klager til os over forhold relateret til indholdet af en given chatsamtale med dig, som fortsat opbevares af os, kan vi vælge at gennemgå chatsamtalen med henblik på at håndtere klagen og efter en konkret vurdering beslutte at gemme chatsamtalen som dokumentation og anvende den i forbindelse med klagen/tvisten, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, jf. art. 6, stk. 4, og databeskyttelseslovens § 5, stk. 2. Indgår indholdet af en chatsamtale i en konkret klagesag eller tvist, slettes chatsamtalen først, når klagen/tvisten er endeligt afsluttet i overensstemmelse med forældelsesregler, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. 

Vi kan i forbindelse med compliance og risikostyring udvælge stikprøver af chatsamtaler med henblik på gennemgang heraf til brug for kontrol og sikring af overholdelse af interne og eksterne regler, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, jf. art. 6, stk. 4 og databeskyttelseslovens § 5, stk. 2.

Dine personoplysninger vil kunne blive behandlet af vores databehandlere, herunder it-, service- og hostingpartnere beliggende inden for EU/EØS. Disse databehandlere behandler alene dine personoplysninger efter aftale med og instruks fra os.

Automatisk behandling på hjemmesider

Såfremt du anvender vores hjemmesider til at beregne en pris på en forsikring og/eller købe en forsikring online, vil denne blive beregnet og vist automatisk på baggrund af dine indtastede op-lysninger, der sammenholdes med vores generelle grundlag for prissætning og indtegning af medlemmer på vores forskellige forsikringsprodukter. Det kan fx være på baggrund af antal m2, postnummer eller andre forhold, som vi – baseret på risikostyring, skadesudvikling og rentabilitetsanalyser mv.

i forhold til vores forsikringsprodukter og porteføljen som helhed – har valgt at tillægge betydning i forhold til prissætning og køb af de enkelte forsikringsprodukter.

Dette er nødvendigt for, at hjemmesiderne kan besvare din forespørgsel, så du kan få beregnet og vist en pris på vores hjemmesider og indgå en forsikringsaftale online med os, jf. databeskyt-telsesforordningens artikel 22, stk. 2, litra a (nødvendig for opfyldelse af en kontrakt), jf. artikel 6, stk. 1, litra b og litra f.

Har du har spørgsmål til den beregnede pris, og hvad der ligger til grund for den, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os på telefon +45 78 73 64 67 eller skrive til os via kontaktformularen for den forsikringsgruppe, som du tilhører: 

Lærerstandens Brandforsikring - klik her

Bauta Forsikring - klik her 

Runa Forsikring - klik her

LB Forsikring til PFA - klik her

LB Foreningen - kontakt Cecilia Brandenhoff pr. mail.: cebr@lb.dk eller pr. brev: 

LB Foreningen F.M.B.A
Amerika Plads 15
DK-2100 København Ø
Att: Cecilia Brandenhoff

Min Side

Første gang du logger på Min Side med NEM-ID vil du blive bedt om at oplyse dit CPR-nr., hvilket er omfattet af det samtykke, du har afgivet til os, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2. Ved efterfølgende login, anvender vi et PID (Personligt ID) i stedet til at foretage validering af CPR-nr., og vi modtager således ikke det CPR-nr., som du efterfølgende indtaster i login-boksen med NEM-ID til Nets DanID.

Facebook

Når du besøger vores facebookprofil, indsamler Facebook almindelige personoplysninger om dig til brug for at forbedre sit reklamesystem og til brug for vores tilpasning af vores facebookprofil samt markedsføring.

Vi modtager anonyme statistiske oplysninger om brugerne af vores facebookside. Oplysningerne indsamles ved, at Facebook gemmer cookies på din harddisk eller andet medium. De virker i to år, medmindre du sletter dem. Brugerkoden, som kan kædes sammen med forbindelsesdata for brugere, som er registreret på Facebook, indsamles og behandles, når siden åbnes. 

Vi annoncerer på Facebooks platform ved at gøre brug af Facebooks Business Manager, hvorigennem vi kan lave forskellige målgrupper, som der segmenteres på baggrund af, fx demografi, interesser mv. Herudover har Facebook mulighed for via en pixel at lægge en cookie hos de brugere, som besøger vores hjemmesider. På denne måde kan Facebooks brugere rammes med sponsorerede annoncer fra os, når brugeren anvender Facebook, herunder annoncer i den pågældende brugers Facebook feed med sponsoreret indhold, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen). Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling til brug for direkte markedsføring.

Vi og Facebook er fælles dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger. Du kan til enhver tid udøve dine persondataretlige rettigheder over for både os og Facebook. Facebooks privatlivspolitik kan findes på deres hjemmeside: https://da-dk.facebook.com/policy

Der foretages automatisk sletning ift. oplysninger modtaget via Lead Apps-formularer i Facebook Business Manager løbende efter 90 dage. Ift. modtagne beskeder i Facebook Messenger, foretager LB sletning heraf hvert halve år. 

Annonceringsnetværk

Vi anvender Adform som annonceringsnetværk til at annoncere igennem ved at kunne lægge bannerreklamer på andre hjemmesider, som ønsker at stille bannerplads til rådighed. Via annoncenetværket kan der laves målgrupper, hvor der kan segmenteres ud fra en række parametre, som netværket stiller til rådighed, fx demografi, interesser og andet. På denne måde kan vi ramme brugere med relevant markedsføring på andre hjemmesider ved sponsorerede annoncer fra os, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen). Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling til brug for direkte markedsføring.