Menu

Ny beregner skal oplyse danskerne om klimaeffekten af at reparere helt almindelige ting i husholdningen

Den 16. maj lancerer LB Forsikring og Repair Cafe Danmark en ny beregner, som viser hvor meget Co2, man kan spare planeten for, hvis man reparerer helt almindelige ting i private hjem. Målet er at gøre danskerne mere bevidste om værdien af at reparere og samtidig understøtte udviklingen, hvor lovgivning, design og evnen til at reparere styrkes.

16/5-23

Hvert år smider danskerne omkring 100.000 tons computere, kaffemaskiner, telefoner, mikrobølgeovne, tv-skærme og andet elektrisk udstyr ud. Dertil kommer, at hver dansker i gennemsnit smider tre stykker tøj ud hver måned. Hvis alle levede som danskere, ville vi hvert år forbruge ressourcer svarende til, hvad det ville kræve 4 jordkloder at producere.

Samlet set er de store mængder elektronikaffald og tøjspild en kæmpe belastning for klimaet. Det kan dog virke usynligt for den enkelte, hvad belastningen er, når fladskærmen, elkedlen eller bukserne med en ødelagt lynlås bliver sat ud til skrald, men nu har Repair Cafe Danmark sammen med LB Forsikring og Aalborg Universitet udviklet en beregner, der gør det nemt for den enkelte at se, hvor meget klimabelastning en reparation af forskellige produktgrupper kan spare kloden for.

”Med beregneren vil vi sætte fokus på det, vi som individer kan gøre. Som Repair Caféer vil vi gerne øge bevægelsen mod større bæredygtighed i vores forbrug. Det betyder bl.a., at design af produkter skal tillade reparation, men også at vi øger forbrugernes bevidsthed om værdien af reparationer, markedets evne til at tilbyde muligheden og stærkere lovgivningsmæssige rammer,” siger Arne Skov, formand for Repair Cafe Danmark.

Selvom den enkelte forbruger skal blive mere bevidst, er der også masser at hente for eksempelvis forsikringsselskaber: ”Som forsikringsselskab har vi traditionelt været med til at understøtte en byt-til-nyt kultur, men det er ikke en bæredygtig vej. Vi har muligheden for at være med til at understøtte reparationer i større skala. Derfor arbejder vi også med at øge vores brug af reparationer og reparerer nu 25 % af alle elektronikskader og 38 % af alle kofangere på bilskader,” forklarer Anne Mette Kirkegaard, skadedirektør i LB Forsikring.

Vigtig samtale med forbrugerne

Der er dog stadig forhindringer i vejen og nogle af dem handler om forbrugernes egne forventninger og ønsker. En undersøgelse blandt LB Forsikrings medlemmer fra december 2022 viser, at kun knap halvdelen af medlemmerne gerne ville acceptere et genbrugt produkt eller et produkt med genbrugte dele. ”Det er vigtigt, at vi sammen med vores medlemmer har samtalen om, hvorfor det giver mening at reparere. Derfor er vi glade for, at man med den nye beregner får et konkret værktøj til at belyse, hvordan reparationer kan være med til at understøtte en bæredygtig udvikling,” siger Anne Mette Kirkegaard og suppleres af Arne Skov: ”Det handler om, at vi som samfund bliver bedre til at forklare, hvad reparationer kan, og hvordan det kan være med til at reducere den belastning, som vores forbrug påfører kloden. Med beregneren får man et konkret blik på, hvordan man også på klimaområdet selv kan bidrage til den udvikling.”

Beregneren lanceres den 16. maj LB Forsikring på Østerbro. Her vil der også være en debat, hvor repræsentanter fra Dansk Erhverv, Forbrugerrådet TÆNK, Aalborg Universitet, Repair Cafe Danmark og LB Forsikring sætter lys på hvordan man kan få flere reparationer i fremtiden. Arrangementet er gratis, men kræver tilmelding se mere her.

FAKTA OM REPARATIONSBEREGNEREN

Reparationsberegneren er udviklet i samarbejde med Aalborg Universitet, der har stået for at lave livscyklusanalyser på 10 produkter fra en almindelig husholdning. Her har man identificeret produkternes effekt på klimaet i form af udslip af CO2 ved produktion og distribution minus evt. mulighed for CO2 besparelse ved genbrug af produktets materialer. Det har givet en række faktorer for, hvor meget et kilo “produkt” giver anledning til i form af udslip af kilo CO2. Alle produkter giver anledning til udslip af meget større mængde CO2 end produktet selv vejer. Se mere her.

Beregneren er et samarbejde mellem LB Forsikring og Repair Cafe Danmark og er finansieret af LB Foreningen, der ejer 93,6 % af aktierne i LB Forsikring.

OM REPAIR CAFE DANMARK

Repair Cafe Danmark er paraplyorganisation for over 85 lokale non-profit repair caféer. Her arbejder hundreder af frivillige for at reducere affald, ændre forbrugsmønstre og skabe viden om og lyst til grøn omstilling Her viser man brugere, at det er muligt at reparere ting, frem for bare at kassere og købe nyt. Repair Cafe Danmark påvirker således i praksis forbrugernes tankegang om cirkulær økonomi. Samtidigt arbejder man sammen med samarbejdspartnere og politikere på at forbedre mulighederne for reparation og for reparationsbranchen.