Menu

Sådan gør du dit fritidshus klar til ny sæson

Mange danskere glæder sig til Påsken og muligheden for at vække sommerhuset fra sin vinterdvale. Landets største medlemsejede forsikringsselskab, LB Forsikring, giver her nogle gode råd til, hvordan man gør sommerhuset forårsklar.

Danskere landet over har oplevet en usædvanlig våd vinter med både sne, frost, tø og masser af skybrud. Vejrlig, der har øget risikoen for skader på bygninger – herunder også sommerhuset. Måske har ubudne gæster som fugt, svamp, utætheder, skadedyr eller alger lagt vejen forbi i løbet af de seneste måneder, derfor er det vigtigt, at man tjekker sommerhuset grundigt.

”I modsætning til ens faste bolig opdager mange desværre først skader på sommerhuset, når de igen begynder at bruge huset. Skader skal helst opdages hurtigst muligt, så de kan blive udbedret og dermed mindske følgeskaderne,” siger Kate Steenfeldt, Skadechef for Bygning & Indbo, i LB Forsikring.

Når man skal i gang med at tjekke sit sommerhus for eventuelle skader, kan det være en fordel med en arbejdsliste, så man ikke glemmer noget. LB Forsikring har derfor udarbejdet en tjekliste til både indendørs og udendørs og en række gode råd.

”Det kan måske virke uoverskueligt med de mange opgaver, men hvis man går lidt struktureret frem med vores tjekliste, kan det forhåbentlig blive lidt lettere," lyder det fra Kate Steenfeldt.

Fire ting at tjekke indendørs i sommerhuse:

1. Tjek, om der har været skadedyr forbi
Det kan være mus, rotter eller en mår på loftet. Der kan også være begyndende hvepsebo i loftsrum eller under udhæng.

2. Gå huset efter for fugtskader
Når sommerhuset står uopvarmet hen i hele den kolde periode, kan der opstå fugtskader. Tjek derfor hele huset igennem for fugtplamager i form af misfarvninger på vægge, gulv og loft, og vær opmærksom på dårlig lugt, der kan være tegn på råd og svamp. Tjek også badeværelset for utætheder i fuger eller andre overflader.

3. Efterse vandrør
Start med at tjekke for åbenlyse frostskader – de store skader er lette at se, men de små viser sig først, når du tænder for vandet. Åbn derfor stille og roligt for hovedhanen. Når vandet er løbet ind i rørene, kan du se, om vandmåleren kører, på trods af, at der ikke tappes vand fra nogle vandhaner eller aftapningssteder, fx i forbindelse med en vaskemaskine – hvis den gør, har du sandsynligvis en utæthed og skal ringe efter en VVS’er.

4. Tjek elinstallationen
Det er en god idé at gennemgå installationerne og HFI/HPFI-relæet efter vinteren. Relæet har en testknap, du kan bruge.

Fire ting at tjekke udendørs:

1. Mæt dit træværk
Vinteren er hård ved træværket, især hvis sommerhuset ligger tæt ved havet. Er årene blotlagte, kan træet udtørre og revne, når solen får fat, men det kan også have suget fugt til sig i løbet af vinteren. Derfor gælder det om at se alle ydervægge og brædder igennem (glem ikke udhæng) og afgøre, om noget skal udskiftes eller kan nøjes med en god gang træbeskyttelse. Undersøg også døre og vinduer, nu hvor du er i gang. Hav især fokus på listerne – er de stadig tætte?

2. Sokkel
Se, om den stadig ser ensartet ud, eller der er opstået revner i løbet af vinteren.  Tjek at beplantning ikke er for tæt på facader, og at træet ikke er for tæt på terræn, så fugt kan trænge op i træet nedefra. Man anbefaler en afstand på 15 cm fra terræn til underkant træmateriale.

3. Døre og vinduer
Gennemgå døre og vinduer. Er overfladebehandling intakt, eller trænger de til at blive malet. Tjek om tætningslister stadig holder tæt, eller om de bør skiftes.

4. Undersøg taget og tøm tagrenderne
Taget skal tjekkes både udenpå og under. Vær opmærksom på utætheder i tagmaterialet og i samlingerne og sørg for, at alt stadig ligger fast. På loftet kan du se efter utætheder men også uensartet isolering, som kan være tegn på, at en mår har været forbi. Tagrenderne er sikkert fyldt godt op af efterårets blade, få dem renset, så vandet igen kan løbe frit igennem.