Vores klima og Miljø

LB Forsikring er som en vidensvirksomhed ikke miljøtung i traditionel forstand. Udviklingen på klima og miljø har dog en stor indflydelse på vores forretning, ligesom vi har et fælles ansvar for at passe på kloden, som vi deler med hinanden og fremtidige generationer.

Vores primære fokusområder energi og affald, som du kan læse mere om i afsnittet her. Derudover er vi bevidste om, at vi gennem vores værdikæde, og særligt i forhold til leverandører og investeringer, kan arbejde for, at det sker på bæredygtig vis.


Energi og vandforbrug

Vores CO2-udledning er kompenseret gennem et klima­partnerskab med Ørsted, hvor vi understøtter efterspørgs­len på vedvarende energi.

Vores energi og vandforbrug kommer sandsynligvis til at ændre sig en del i 2020, hvor vi flytter i nyt domicil.

Affald

Selvom vi primært har kontorarbejde, der ikke generere meget affald, holder vi løbende øje med, hvor meget affald, vi producere og hvordan det håndteres. Gennem vores partner, WasteManagement, har vi indsamlet data om vores affald. På den baggrund har vi identificeret flere projekter, som vil kunne forøge andelen af affald til genanvendelse. I 2018 producerede vi 111,2 tons affald og genanvendte 38 % heraf. Det er en stigning på knap 8 procentpoint fra 2017.

Vi har 2019 sat fokus på vores bio-affald, der i 2018 udgjorde over 27 tons gennem målrettede indsatser ift. vores kantine samt adfærdspåvirkning af medarbejderne. Derudover har vi analyseret vores brug af engangsservice for at vurdere, hvor der kunne findes mindre miljøbelastende alternativer. Vi planlægger yderligere analyser af vores materialeforbrug på tværs af organisationen for at finde relevante cirkulære alternativer, hvor det er muligt. 

 

 

Skadesudbedring

Gennem vores skadebehandling har vi også mulighed for at påvirke, hvordan skader behandles og den miljø- og klimapåvirkning, der kommer herfra - f.eks. ved valg af materialer, men også ved flere reparationer fremfor erstatninger med nye produkter. Et eksempel er samarbejdet med en af vores partnere, hvor vi har øget antallet af reparationer af elektronik med 27 % siden 2017. Så i dag bliver 25 % af alle elektronikgenstande repareret.

Det er et område, vi kommer til at have mere fokus på de kommende år.