Vores klima og Miljø

LB Forsikring er som en vidensvirksomhed ikke miljøtung i traditionel forstand. Udviklingen på klima og miljø har dog en stor indflydelse på vores forretning, ligesom vi har et fælles ansvar for at passe på kloden, som vi deler med hinanden og fremtidige generationer.

Vores primære fokusområder energi og affald, som du kan læse mere om i afsnittet her. Derudover er vi bevidste om, at vi gennem vores værdikæde, og særligt i forhold til leverandører og investeringer, kan arbejde for, at det sker på bæredygtig vis.


Energi og vandforbrug

Vores CO2-udledning er kompenseret gennem et klima­partnerskab med Ørsted, hvor vi understøtter efterspørgs­len på vedvarende energi.

Skadesudbedring

Gennem vores skadebehandling har vi også mulighed for at påvirke, hvordan skader behandles og den miljø- og klimapåvirkning, der kommer herfra – f.eks. ved valg af materialer, men også ved flere reparationer fremfor erstatninger med nye produkter. Et eksempel er samarbejdet med en af vores partnere, hvor vi har øget antallet af reparationer af elektronik med 27 % siden 2017. Så i dag bliver 25 % af alle elektronikgenstande repareret.

Det er et område, vi kommer til at have mere fokus på de kommende år.