Vores medarbejdere

I LB Forsikring er vores vigtigste ressource vores over 700 medarbejdere. En god medlemsoplevelse ville ikke være mulig uden dygtige og engagerede medarbejdere. Derfor er medarbejdertrivsel et væsentligt fokus for os. Det sikrer vi ved at møde vores kolleger, ligesom vi møder vores medlemmer: Med tillid og åbenhed. Og vi leder altid efter en måde at hjælpe hinanden. Det er også derfor, at vi med stolthed siger, at vi i LB Forsikring har ’job der dækker bedre’.

I afsnittet her kan du læse mere om, hvad det dækker over. Og på www.lbforsikring.dk/job kan du læse om karrieremuligheder i LB Forsikring.

Diversitet

I LB Forsikring skal der være plads til alle, der kan og vil være med til at skabe et meningsfuldt forsikringsfællesskab, hvor medlemmerne og god dækning er i centrum.

Ikke alle er ens, men alle skal behandles lige. Derfor sætter vi en ære i at have lige muligheder for alle uanset køn, etnicitet, alder, handicap, seksualitet eller religion.

Kønsdiversitet

Særligt på kønsdiversitet, har LB Forsikring en god tradition for en god fordeling set i forhold til resten af branchen

(Tal fra 2021) 

Arbejdsglæde

Vi spørger mellem jævne mellemrum til arbejdsglæden og loyalitet, for at sikre, at den er i top. Normalt foretages medarbejdertilfredsundersøgelsen hvert andet år. I 2019 foretog vi en ekstra analysefor at sikre, at trivslen var i orden under en større implementering af et nyt IT-kernesystem, der gav ekstra udfordringer for både medlemmer og medarbejdere.

Repræsentation og overenskomst

I LB Forsikring har vi et godt og konstruktivt samarbejde med de faglige repræsentanter gennem vores samarbejdsudvalg, som har fokus på relevante arbejdsforhold og samarbejde mellem medarbejdere og ledelse. Vores medarbejdere er således omfattet af overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Forsikringsforbundet (FF), dog med undtagelse af ledere, enkelte specialister og studentermedhjælpere.
 

Sygefravær

Sunde og raske medarbejdere er væsentlige for at sikre en velfungerende arbejdsplads og udtryk for samme. Derfor har vi etableret en sundhedsordning, massageordning og kostpolitik, ligesom vi løbende følger udviklingen i sygefravær. LB Forsikring har et mål om at ligge på niveau med branchen og gerne under.

Arbejdsmiljø

Vi foretager hvert tredje år en arbejdspladsvurdering (APV), hvor vi måler på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.   Arbejdet med at sikre et godt arbejdsmiljø er forankret i vores arbejdsmiljø-udvalg, hvor ledelse og medarbejder løbende drøfter status og mulige tiltag.