Vores tilgang

Arbejdet med samfundsansvar i LB Forsikring er forankret i vores CSR-board, hvor vores administrerende direktør sidder for bordenden. Det daglige arbejde varetages af vores chef for Kommunikation og CSR.

Organisering

Arbejdet med samfundsansvar er forankret i et CSR-board, der udgøres af koncernledelsen, der kvartalsmæssigt drøfter indsatsen på området. Det daglige arbejde varetages af LB Forsikrings Kommunikation- og CSR-chef, i samarbejde med LB Forsikrings CSR-ansvarlige. 

Verdensmål

Vi har udvalgt fem af FN’s verdensmål, hvor vi tror på, at LB har et særligt ansvar for at være med til at sikre, at vi når i mål.

De fem verdensmål er: Sundhed og trivsel, Kvalitetsuddannelse, Mindre ulighed, Ansvarligt forbrug og produktion og Klimaindsats.

Vi bruger målene i vores forretningsdrift, ligesom vi indgår vi partnerskaber og støtter projekter, der bidrager til, at vi alle sammen når i mål med verdensmålene inden 2030.

FN Global Compact

LB Forsikring tilsluttede sig i 2017 UN Global Compacts 10 principper for bæredygtig virksomhedsdrift – det man populært sagt kan kalde verdens største klub for bæredygtige virksomheder. Med tilslutningen forpligter LB Forsikring sig til at arbejde for forbedringer i forhold til menneskerettigheder, arbejdstagerforhold, miljøforbedringer og bekæmpelse af korruption.

Se vores Letter of Commitment

Afrapportering og politikker

Rapporter

Vores afrapportering om vores arbejde med samfundsansvar er en integreret del af LB Forsikrings årsrapport. Derudover har vi i forlængelse af vores tilslutning til FN Global Compact forpligtet os til at aflægge årlig status til FN.

Se LB Forsikrings bæredygtighedsrapport her.

Politikker

I LB udvikler vi politikker på væsentlige indsatsområder. Disse vil kunne findes under de enkelte emner i afsnittet om samfundsansvar. Det er nemlig vores ambition at være så åbne som muligt i vores tilgang til arbejdet med samfundsansvar. Klik nedenfor og se vores overordnede politik for arbejdet med samfundsansvar.

Se vores politik for arbejdet med samfundsansvar

Ansvarlig leverandørstyring

Verden ændrer sig, når vi handler, og vi er bevidste om, at vi ved at stille krav til vores samarbejdspartnere kan styrke hensyn til f.eks. klimaet eller sociale forhold. Det ansvar vil vi gerne tage på os. 
Vi har tre fokusområder i arbejdet:

 

Antikorruption

I LB Forsikring har vi en anti-korruptionspolitik, som gælder alle medarbejdere og ledelsesorganer i LB Forsikring. Politikken er ved at blive udmøntes blandt i et rejse- og gaveregulativ, som udvalgte medarbejdere skal kende og efterleve.

Whistleblower

I LB Forsikring, har vi etableret en whistleblowerordning, der gør det muligt for medarbejdere anonymt at indberette brud på den finansielle lovgivning eller andre problemer fx mistanke om krænkende adfærd i LB Forsikring.

Der har ikke været nogle indberetninger til whistleblower-ordningen i 2020 eller tidligere.