Menu

Vi er blevet mere åbne for ideen om genbrugte mobiltelefoner som erstatning

Det er blevet mindre vigtigt for LB Forsikrings medlemmer, om man får en ny mobiltelefon som erstatning, hvis den gamle er gået i stykker eller blevet stjålet. Kun 23% synes i høj eller meget høj grad det er vigtigt telefonen er ny. I 2020 var det tal 33%.

7/2-22

Har Covid-19-pandemien ændret vores prioriteringer i forhold til andre ting? På nogle punkter ser det ud til, hvis man kigger på LB Forsikrings seneste medlemsundersøgelse om genbrug.

Både i december 2020 og i december 2021 har man spurgt et udvalg af medlemmerne, hvordan de overordnet ville have det med at få genbrugte eller delvist genbrugte genstande som erstatning fra forsikringsselskabet. På det generelle plan er det nyeste resultat næsten identisk med forrige års. I 2021 ville 47% have det godt eller meget godt med det, i 2020 angav 48% af de adspurgte det samme.

-Helt overordnet har folk samme positive holdning til at få genbrugte genstande som sidste år. Det er forsat kun 16% der svarer, at de ville synes dårligt om at få genbrugte genstande, og kun 9% der svarer de ville synes meget dårligt om det. Så det er det samme som sidste undersøgelse, siger Thomas Christensen, der er adfærdsekspert hos LB Forsikring.

Slår man ned på genbrug af bestemte ting, er der dog sket en ændring. Det er blevet mindre vigtigt for medlemmerne at få en ny telefon i erstatning.

-Kun 23% angiver at det i meget høj grad eller i høj grad er vigtigt for dem at få en ny mobiltelefon og ikke en genbrugt som erstatning fra forsikringsselskabet. Det er et fald på 10% ud af en gruppe, der både i antal, køn og alder ligner dem vi spurgte i 2020. Det er en tydelig ændring, siger Thomas Christensen.

Han peger på flere årsager til, at folk har ændret svar i løbet af det sidste år.

-Først og fremmest så er bæredygtigt forbrug blevet vigtigere for flere. Vi vil gerne lave de små ændringer, der samtidig signalerer, at vi går op i miljøet. Her kan det at acceptere en brugt telefon være en let måde at gøre noget på den dagsorden, siger Thomas Christensen og forsætter.

-Ser man lidt mere praktisk på det, kan det også være fordi, der på grund af Corona-epidemien virkelig har været ventetid på ny elektronik i vores del af verden.  Så lyder tanken om en hurtig erstatningstelefon måske mere tillokkende end lang ventetid på en ny. Vi kan også se, at de 10% der har ændret sig ikke siger, at de slet ikke er vigtigt for dem. De siger i stedet, at det er mindre vigtigt for dem. De vælger mellemvejen, men afviser ikke en ny telefon fuldstændig. De træffer måske deres valg fordi, at de mange nedlukninger har betydet, at vi ikke på samme måde kan vise andre, at vi har fået en helt ny telefon. Vi kan altså gøre noget bæredygtigt, uden det har nogen stor betydning for os.

Mere positiv overfor genbrugte dele til bilen

Stilles samme spørgsmål om bilreparationer er medlemmerne også blevet lidt mere positive. Her ville 15% have det meget godt, og 32% godt med, at deres bil blev repareret med genbrugte dele, på det værksted deres forsikringsselskab sendte dem til. En samlet stigning på 3% i forhold til 2020.

-En bil er noget lidt andet end en mobiltelefon. Det er en ejendel, man regner med man skal have i mange år. Derfor er en reparation af ens bil for mange også en mere naturlig del af bilens liv. At så vælge at gøre de reparationer bæredygtige er igen en let måde at signalerer, at man tænker på miljøet. Hvis man ikke har en grøn bil, men en almindelige benzinbil, kan man med et valg om genbrugte reservedele alligevel signalere, at man er lidt grøn, siger Thomas Christensen.

Genbrug i bilreparationer er ikke en fremmed tanke for LB Forsikring. Allerede i dag bliver mere end hver fjerde kofanger repareret i stedet for udskiftet, når LB Forsikring sender deres medlemmers biler på værksted, og ifølge Thomas Christensen vil genbrug blive mere og mere populært fremadrettet, også i sager om forsikringserstatninger.

-Miljø og bæredygtighed fylder mere i vores bevidsthed i dag end bare for fem år siden. Vi vil gerne have muligheden for at træffe grønnere valg let. Her passer ideen om at vælge genbrug som erstatning rigtig godt ind, og jeg tror at flere danskere vil blive endnu mere positive overfor ideen fremadrettet, slutter Thomas Christensen.

Du kan læse hele medlemsundersøgelsen her: