Vores medlemmer

Som medlemsejet forsikringsselskab er høj tilfredshed en af vores vigtigste målsætning.
Det betyder, at vi arbejder efter en række principper, når vi modtager en skadesanmeldelse:

  • Vi søger dækning fremfor afslag
  • Vi møder medlemmerne med tillid
  • Vi kommunikerer i øjenhøjde
Derudover måler vi løbende på vores kundetilfredshed for at sikre, at vi lever op til medlemmernes forventninger, ligesom vi holder med medlemstilgangen, klagesager, test af vores forsikringer – og sidst men ikke mindst, at vi sikrer, at vi sender så mange penge som muligt tilbage til medlemmerne i form af forsikringsdækning, lavere priser eller loyalitetsrabat

Medlemstilfredshed

For at vurdere kundetilfredsheden bruger LB Forsikring - ligesom resten af forsikringsbranchen - den såkaldte EPSI score, der hvert år undersøger en medlemstilfredsheden i alle forsikringsselskaber på en lang række områder og til sidst udregner en samlet score.

Klager

På trods af en høj medlemstilfredshed oplever vi, at et medlem klager til Ankenævnet for forsikring. Det er vores mål, at så få medlemmer som muligt ser sig nødsaget til at klage. Men det er også vores ansvar, at passer på fællesskabets kasse og sikrer, at vi udbetaler erstatninger ordentligt. Derfor er det væsentligt for os, om vi får medhold, da det er en indikation på, om vi agerer med ret og rimelighed overfor vores medlemmer.

Bedst-i-test

Siden Forbrugerrådet TÆNK begyndte at teste forsikringer, har vi vundet flere kåringer end noget andet forsikringsselskab. Det er en blåstempling, der betyder, at vores medlemmer kan regne med, at de har bedste forsikringer, til de bedst priser – år efter år.

Vi har desuden vundet bedst i test for vores samlede forsikringspakke (Indbo-, Bil-, Ulykke- og Husforsikring) samt for Forsikringer og samlerabat i 2016 og 2019.

Sammen gør vi forsikring overflødig

I LB Forsikring har det aldrig været vores formål at sælge forsikringer. Det har altid været at sikre vores medlemmer. Vi tror på, at vi med teknologi, samarbejde og gode ideer - i fællesskab - kan forhindre, at skaderne overhovedet sker. Det er derfor, at vi i 2019 præsenterede en vision om, at vi sammen arbejder for at gøre forsikring, som vi kender den i dag, helt overflødig.

De konkrete løsninger og svar vil komme i et tempo, hvor vi kan stå inde for sikkerheden og anvendeligheden for vores medlemmer.

Læs mere her 

Forebyggelse

Den bedste forsikring er forebyggelse. Derfor vil vi gerne hjælpe vores medlemmer til at passe på sig selv og fællesskabet. Vi arbejder aktivt med forebyggelse i samarbejde med en række samarbejdspartnere, ligesom vi indtænker det i vores forsikringer, skadesudbedringer og information til vores medlemmer. 

Læs mere om tips og gode råd omkring forebyggelse her

Datasikkerhed

Vi har i LB skærpet fokus på beskyttelsen af medlemmernes data. Det er afgørende for tilliden. Derfor er databeskyttelse også et centralt element i udviklingen af vores IT systemer og arbejdsgange.

Vores Data Protection Officer (DPO) sikrer, at vi som minimum efterlever kravene under persondataforordningen, ligesom vores IT afdeling sikrer, at alle systemer lever op til skrappe sikkerhedskrav – og at alle medarbejdere løbende undervises i håndteringen af personfølsomme oplysninger.