Q&A for Bilist+

Jeg kører pænt, så jeg får aldrig en skade. Hvorfor skal jeg bruge Bilist+?

Tak fordi du kører pænt. Dermed undgår du mange skader på din bil, men der kan også komme skader på bilen, som ikke skyldes dig eller din kørsel. Det kan være tyveri, hærværk eller andre former for skader. Her vil du med Bilist+ kunne optjene rabat på din selvrisiko, fordi du har kørt pænt.
 

Hvordan beregnes min score?

Din score beregnes ud fra disse fire parametre: 

  • Hvor meget du bruger din mobil under kørsel
  • Hvor ofte du foretaget hårde opbremsninger 
  • Hvor langt du kører
  • Og hvornår på dagen, du kører

Den score, du får i appen, er beregnet på baggrund af din kørsel i de sidste 30 dage. Du får ikke en score for hver tur, men altså kun for din samlede kørsel inden for 30 dage.
Scoren opgøres som et tal mellem 0 og 100, hvor 100 er den højest mulige score. 

Din score: Mobilbrug under kørsel

Mobilbrug under kørsel påvirker din score. Bilist+ appen registrerer al brug af mobilen, mens du kører. Det vil sige berøring af mobilens skærm, hvis du fx bruger apps, svarer på beskeder eller foretager håndholdte telefonopkald. Men også håndfri betjening som fx opkald via Bluetooth bliver registreret, fordi det er med til at fjerne din opmærksomhed fra trafikken. 

Når du bruger din mobil til musikafspilning eller som GPS, påvirker det ikke din score, hvis du har valgt spilleliste eller indtaster destinationen, inden du starter køreturen.

Mobilbrug under kørsel øger markant risikoen for uheld. Derfor er det også den parameter, der påvirker din score mest.

 

Din score: Hårde opbremsninger

Hårde opbremsninger kan være tegn på manglende opmærksom i trafikken. Derfor påvirker det din score. Hårde opbremsninger kan også være med til at gøre kørslen ubehagelige for passagerer, og de er også med til at øge brændstofforbruget.

Nogle gange er man nødt til at bremse hårdt for at undgå sammenstød. Derfor vil en enkelt hård opbremsning indimellem ikke påvirke din score. 

Din score: Totalt antal kørte kilometer

Jo flere kilometer du kører, jo større risiko er der for kollisioner og skader på din bil. Derfor bliver din score påvirket af, hvor langt du kører. Bilist+ udregner din forventede årlige kilometer på baggrund af din kørsel i de sidste 30 dage. Derfor vil du også kunne opleve udsving i din score i de første dage, når du starter med at bruge Bilist+.

Kilometerantallet er en af de parametre, som mindst påvirker din score.

Din score: Tidspunkt på dagen

Der er visse tidspunkter på døgnet, hvor risikoen for uheld er større end andre. Skemaet viser, hvilke tidspunkter der er tale om.

Bilist+ måler, hvor ofte og hvor længe du kører i disse tidsrum, og bruger dette, når din score skal beregnes.  

Hvordan fungerer selvrisikorabatten?

Selvrisikorabatten beregnes ud fra din score, og opgøres i starten af hver måned. 

Hvis din score er på 70 eller derover, bliver den omregnet til kroner og registreret hos os. Du kan kun optjene rabat. Du kan ikke miste optjent rabat eller få en højere selvrisiko, hvis du er en del af Bilist+.

Din score bliver omregnet til kroner, så et point bliver til en krone. Så hvis din score er 75 point, vil du få 75 kr. ind som rabat, hvis du får en skade, som du skal betale selvrisiko for.

Rabatten bliver automatisk fratrukket, hvis du får en skade på din bil, som du skal betale selvrisiko for. 

Du kan maksimalt optjene 100 kr. pr. måned, og samlet kan din rabat maksimalt blive 1500 kr.

Hvis din score er under 70, optjener du ikke rabat i den måned. Den rabat, du har optjent, bliver ikke påvirket, ligesom den aftalte selvrisiko på din police ikke ændres, hvis du score er under 70. 

 

Hvis jeg får en lav score, bliver min selvrisiko så højere?

Nej. Du kan kun optjene rabat. Du kan ikke miste optjent rabat eller få en højere selvrisiko, hvis du er en del af Bilist+.

Hvorfor rabat på min selvrisiko – og ikke rabat på prisen?

I pilotfasen har vi valgt at give rabat på selvrisikoen. Dermed belønner vi dem, der kører sikkert, men som alligevel får en skade på deres bil. 
Vi har i udviklingen af Bilist+ testet idéen hos en række af vores medlemmer, og det er på den baggrund, at vi har valgt at give rabat på selvrisikoen.

Må jeg dele adgangen til appen med min partner eller anden bruger af min bil?

Nej, adgangen til Bilist+ appen er personlig og gives til den registrerede bruger af bilen. Du må ikke dele adgangen til appen med andre, også selv om de ofte bruger din bil.

Kan jeg klage over beregningen af min score?

Du kan skrive til bilist@lb.dk, hvis du har en klage over beregningen af din score. Du skal skrive, hvornår turen eller turene fandt sted, og hvad du mener, er forkert. 

I forbindelse med behandlingen af din klage vil en medarbejder fra LB Forsikring få adgang til dine kørselsdata.

Hvilke data indsamler I?

For at kunne beregne din månedlige score indsamler Bilist+ appen data om dine bevægelsesmønstre. Det gælder, når du kører bil, men også når du bruger andre transportformer som cykel, bus, tog og lignende.

Appen indsamler følgende oplysninger:

  • At du igangsætter, standser og eventuelt pauser en bevægelse
  • Hvilket transportmiddel du benytter
  • Hvor du bevæger dig hen med en fejlmargin på 100 meter
  • Hvordan du bevæger dig, fx hastighed, hårde opbremsninger og lignende
  • Om du bruger mobiltelefonen i forbindelse med transporten
  • Om du har foretaget en manuel rettelse af turen og tidspunktet for rettelsen
 

Hvad bruger I mine data til?

Dine personlige data bliver kun brugt til at udregne din score, og til at give dig indsigt i din kørsel i Bilist+ appen. 

Få særligt udvalgte medarbejdere hos LB Forsikring kan få adgang til dine kørselsdata. Det vil kun ske til brug for håndtering af eventuelle klager i forhold til brug af appen og beregningen af scoren, samt til behandling af indsigtsbegæringer under GDPR.

Skadesmedarbejdere i LB Forsikring kan kun se, at du er tilmeldt Bilist+ samt din optjente rabat. 

 

Hvordan opbevares data?

Data opbevares sikkert og fortroligt. Skadesmedarbejdere i LB Forsikring vil kun kunne se, om du er tilmeldt Bilist+ samt den optjente score. De har ikke adgang til dine kørselsdata.

Få, særligt udvalgte medarbejdere hos LB Forsikring vil kunne se dine kørselsdata til brug for håndtering af eventuelle klager i forhold til brug af appen og scoren, samt til behandling af indsigtsbegæringer under GDPR.

Alle data anonymiseres efter 180 dage. Anonyme data vi blive brugt til analyseformål for at se, om brug af appen medfører en ændring i kørselsadfærd.

Derudover indsamler vi data om brug af appen til brug for at se, hvordan medlemmerne bruger appen, samt til brug for fejlsøgning og teknisk vedligehold af løsningen.

Deler I mine data med andre?

Nej, dine kørselsdata bliver udelukkende brugt til at udregne din score og til at give dig overblik over dine køreture i Bilist+ appen. Firmaet, der har udviklet appen, og som udregner din score, har adgang til at se dine data i 180 dage. De har underskrevet en databehandleraftale med LB Forsikring, som krævet af dansk og europæisk lovgivning. 

Dine kørselsdata indgår fx ikke i en eventuel skadebehandling og har ikke betydning for din bilforsikrings indhold, vilkår og pris.  

Vi deler ikke dine data med andre, og udover til rabat på selvrisikoen, bruger vi kun dine data i anonym form til analyse og produktudvikling.

 
 

Hvordan ved Bilist+, at jeg kører?

Bilist+ registrerer automatisk, når du begynder at bevæge dig. Du behøver ikke åbne eller lukke appen. Det sker alt automatisk. Når appen registrerer bevægelsesmønstre, der minder om kørsel, så begynder at indsamle informationer om din kørsel.

Bilist+ indsamler data om al bevægelse. Det gælder fx også cykelture, tog- eller busture og lignende. Disse ture indsamles og kan ses i appen, men indgår ikke i beregningen af din score.

 

Hvordan kan Bilist+ vide, at det er mig, der kører bilen?

Bilist+ kan ret nøjagtigt afgøre, om du er passager eller fører af bilen. Det gør den blandt andet ved at analysere, hvordan du stiger ind og ud af bilen, om telefonen bliver forbundet til Bluetooth, hvor telefonen placeres, og om du kører samme rute som normalt. Tilsammen giver disse informationer et klart billede af, om du er fører af bilen eller ej.

I de få tilfælde hvor appen tager fejl, har du mulighed for at ændre det i appen under den enkelte køretur.

Skal jeg åbne appen, inden jeg begynder at køre?

Nej – det er nok, at du har appen på din mobiltelefon og har givet den tilladelse til at registrere bevægelse. Bilist+ appen reagerer automatisk, når du sætter dig bevægelse. Du behøver ikke åbne eller lukke appen. 

Har I adgang til andre data på min mobil?

Nej. Vi har kun adgang til data fra sensorerne på din mobil. Vi kan ikke se dine e-mails, beskeder, videoer, fotos eller andet på din telefon.

Hvorfor kan jeg ikke se min køretur i appen?

Måske har appen ikke alle de nødvendige tilladelser. Prøv først at åbne appen for at se, om den har de rigtige indstillinger. Bilist+ appen kan kun registrere bevægelse, hvis du har givet den tilladelse til det. 

I nogle tilfælde hvor du kører en meget kort distance (under 1 km), kan det ske, at Bilist+ ikke når at registrere bevægelsen som en køretur. 

Hvad sker der, hvis jeg skifter mobiltelefon?

For at få Bilist+ appen skal du hente den igen. Det kan du gøre i App Store eller Google Play Store. Når du har hentet den ned, kan du logge ind med dit mobilnummer, så får du en ny kode tilsendt, og så er du klar til at køre dig til point og en lavere selvrisiko. Du beholder din score og den rabat, som du har optjent.
 

Hvad sker der, hvis jeg får nyt telefonnummer?

Bilist+ er knyttet til dit telefonnummer, som du bruger ved log ind. Har du skiftet nummer, skal du kontakte LB Forsikring på 33 11 77 55. Så opdaterer vi dine kontaktoplysninger, og du kan fortsætte med appen og din eventuelle selvrisikoopsparing. Det påvirker ikke din score eller den rabat, du allerede har optjent. 

Hvor meget data bruger appen?

En gennemsnitlig bilist vil bruge ca. 3 MB data om dagen svarende til 60-70 MB om måneden afhængig af længde og antallet af køreture. 

Når du har afsluttet din køreture, venter appen et par minutter, inden data blive sendt. Det betyder, at appen ofte vil nå at forbinde til et trådløst netværk i dit hjem eller på dit arbejde, inden data bliver sendt. Hvis appen ikke har forbindelse til et trådløst netværk, så vil den uploade via mobilnetværk.

Er det nødvendigt at have WiFi slået til?

Det er bedst at have WiFi slået til, men appen virker stadig, hvis du har det slået fra. Appen bruger WiFi til at forbedre nøjagtigheden af lokationer og til at uploade data.

Hvad sker der, hvis jeg fjerner Bilist+ adgangs til mobilens sensorer?

Hvis du slår adgangen til mobilens sensorer fra, så bliver dine køreture ikke registreret, og du kan ikke få en score. Vi sender dig en påmindelse, hvis vi kan se, at du ikke har brugt appen i noget tid. Efter min. 60 dage vil du blive afmeldt fra Bilist+, og du vil miste din optjente rabat.

Hvornår kan jeg se min score?

Når du lige er begyndt at bruge appen, skal du køre 2-3 ture, før Bilist+ kan beregne din score. Hvis du ikke har kørt i et stykke, kan du også opleve, at Bilist+ ikke viser en score. Den kommer igen, så snart du har kørt nogle ture med appen.

Hvad sker der med min score, hvis en passager bruger min mobil under kørslen?

Bilist+ ved ikke, hvem der bruger mobiltelefonen. Så hvis en anden i bilen bruger din mobil under kørslen, vil det påvirke din score. Så det er bedst, hvis passageren bruger sin egen mobil.