Privatlivspolitik – Bilist+ (gældende fra 7. juni 2023)

1. Information om behandling af personoplysninger

Vi er efter Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven forpligtet til at orientere dig om vores anvendelse af dine personoplysninger i forbindelse med brugen af Bilist+. Nedenfor henviser vi til de databeskyttelsesretlige forhold, der gælder specifikt for Bilist+. Vilkår for Bilist+ aftalen er tilgængelige her

LB Forsikring A/S, CVR-nr. 16 50 08 36, Amerika Plads 15, DK-2100 København Ø, telefon +45 33 11 77 55, e-mail: persondata@lb.dk (”LB Forsikring” eller ”LB”), er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger. 

2. Hvordan kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DPO)

LB Forsikring har udpeget en databeskyttelsesrådgiver (DPO), som du kan kontakte på telefon: +45 33 48 56 17, e-mail: dpo@lb.dk og brev: Amerika Plads 15, DK-2100 København Ø, att. “DPO”, hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger eller udøvelse af dine rettigheder. 

3. Dine oplysninger

3.1 Hvilke oplysninger behandler vi om dig?

Vi behandler almindelige kontaktoplysninger om dig, herunder dit medlemsnummer, og oplysninger om din tilmelding til Bilist+, størrelsen af dit køretøj, data om din telefon, herunder model og styresystem, og kommunikation med dig relateret til Bilist+. Hertil behandler vi de data, som måles via appen, når den er aktiv. I forbindelse med aktiv brug af appen indsamles og behandles også lokationsdata, dog er disse data ikke direkte tilgængelige for LB Forsikring selv. Det er et afgørende princip om dataseparation, som forklares mere om i afsnit 3.4. 

Når app’ en er aktiv måler den følgende:

 • GPS (koordinater) 
 • Gyroskop (telefonorientering) 
 • Accelerometer (accelerationer) 
 • Telefonforbrug (opkald, opkaldstype og skærmoplåsninger) 
  • Opkald: Vi registrerer om du besvarer eller foretager opkald under kørslen, men vi har ikke adgang til selve opkaldet. 
  • Opkaldstype: Vi registrerer om opkaldet er håndholdt eller går via bilens højtalersystem
  • Skærmoplåsninger: Vi registrerer om du låser telefonen op under kørslen 

Hertil indsamler LB Forsikring oplysninger om, hvorvidt du har deltaget i streaks, udfordringer eller lignende gamification-elementer i appen.  

De indsamlede data fra den aktive app bliver analyseret, således vi kan fortælle dig om: 

 1. At du igangsætter og standser en transport, uanset om den sker med bil eller på anden vis, herunder hvor mange kilometer du bevæger dig 
 2. Hvornår du bevæger dig
 3. Hvilket transportmiddel du benytter 
 4. Hvordan du bevæger dig, hårde opbremsninger og lignende
 5. Om du bruger mobiltelefonen i forbindelse med transporten
 6. Din placering med en fejlmargin op til 100 meter
 7. Typen af device og OS version (til brug for service og opdateringer)
 8. Om du har foretaget en manuel rettelse af turen og tidspunktet for rettelsen
 9. Om du har deltaget i streaks, udfordringer eller lignende gamification-elementer
 10. Dine point og selvrisikorabat som kommer på baggrund af kørselsanalyserne. 

Du kan altid vælge at deaktivere appens adgang til lokalitetstjenester, hvis der er transport, du ikke ønsker registreret. Du kan også vælge at stoppe optagelsen undervejs på en tur via notifikationen fra appen, såfremt du fx er passager i køretøjet.

Du kan kun anvende bilist+ appen, hvis du giver de nødvendige oplysninger ifm. tilmelding til appen, herunder dit medlemsnummer, størrelsen af dit køretøj, data om din telefon, herunder model og styresystem, og hvis du giver samtykke til, at appen får adgang til oplysninger i din telefon (se nærmere omkring samtykke under afsnit 4 Grundlaget for behandling af dine oplysninger og afsnit 6 Tilbagekaldelse af samtykke). 

3.2 Hvor får vi oplysninger om dig fra?

Vi modtager diverse oplysningerne direkte fra dig eller via den app, som du installerer som en del af Bilist+ aftalen. Oplysninger indsamlet via app’en kommer fra sensorerne og lokalitetsindstillingerne i din mobiltelefon. Helt konkret hænger det således sammen: 

Telefonens orientering og accelerationer kommer fra hhv. telefonens indbyggede gyroskopiske sensor og accelerometer. Bilist+ appen får adgang til disse, når du accepterer tilladelser vedrørende fysisk aktivitet/bevægelser i appens onboarding-flow.  

Appen får adgang til telefonens GPS/lokalitet, når du accepterer ”at Bilist+ må bruge din lokalitet” eller lignende formulering. Dog indsamles GPS/lokalitet først under en aktiv tur. 

Telefonmodel, styresystem og brug af telefon (besvarelse eller igangsættelse af opkald, opkaldstype og skærmoplåsninger, jf. afsnit 3.1 Hvilke oplysninger behandler vi om dig?) er iboende data i din telefon, som appen kan tilgå, når du er kommet igennem onboarding flowet. Dog indsamles telefonbrug først under en aktiv tur. 

Resten af dataene, som Bilist+ appen indsamler, er afledte af ovenstående eller dine manuelle input.  

Hertil beriger vi de indsamlede data med oplysninger om vejrdata og adresse og bynavn.  

3.3 Hvad bruger vi oplysningerne til?

Dine kontaktoplysninger, herunder dit medlemsnummer, og oplysninger om din tilmelding/afmelding til Bilist+, størrelsen af dit køretøj, data om din telefon, herunder model og styresystem, samtykkehistorik samt kommunikation med dig relateret til Bilist+ bruges til sikring af din identitet, til kommunikation med dig og til administration og opfyldelse af din aftale om Bilist+. 

De data, som måles via appen, når den er aktiv, bruger vi til at beregne din sikkerheds-, distraktions- og øko-score med udgangspunkt i, hvor sikker din køreadfærd er på den enkelte tur.  

Scorerne, som du modtager for hver tur, skal hjælpe dig med at forstå, hvordan din tur er gået. Du vil kunne se din udvikling over tid på scorerne, og dermed hvordan din køreadfærd bliver påvirket – både af appen selv, men også forskel på sommer- og vinter-, formiddag- og eftermiddagskørsel. Scorerne udgør kernen i det adfærdspåvirkende element i appen og bliver brugt til de forskellige moduler i appen, herunder ”streaks” og ”udmærkelser”.  

Scorerne bliver også brugt til at beregne antallet af point, som du som bruger får, for god kørsel. Point bliver tildelt en gang om ugen; Natten til mandag. Herfra bliver point, såfremt der er plads på selvrisikorabatkontoen, omregnet og overført til selvrisikorabatkontoen. Dette sker ligeledes natten til mandag. Udover beregningen af scores og omregningen af disse til en selvrisikorabat, som du kan anvende i tilfælde af en bilskade, påvirkes din bilforsikring ikke af Bilist+. Det betyder, at Bilist+ ikke anvendes i forbindelse med øvrig skadesbehandling eller tariffering af din bilforsikring.  

Oplysninger om dine køreture, kørselsscorer og forudgående analyser (dog ikke lokation) bruger LB også for at kunne følge udviklingen over tid og se tendenser i køreadfærd i forbindelse med analyser. Det giver LB viden om kørselsadfærden over tid, og analyserne bruges bl.a. til at lave udfordringer i appen, som har til formål at motivere til mere sikker kørselsadfærd.  Udviklingen og tendenserne i køreadfærd anvender LB ligeledes til udvikling af forsikringsprodukter.   

3.4 Hvem modtager dine personoplysninger?

LB anvender databehandlere, bl.a. hostingleverandører, der alene behandler dine personoplysninger efter aftale og instruks fra os. 

I forbindelse med Bilist+ samarbejder LB Forsikring med DriveQuant, som er LB’s databehandler. For at beskytte dine data og rettigheder er Bilist+ datainfrastrukturen udviklet med udgangspunkt i et dataseparationsprincip for din lokation og din identitet. Det betyder, at LB og DriveQuant på intet tidspunkt har adgang til samtlige Bilist+ data om dig med undtagelse af, hvis du beder om indsigt i dine data eller beder om dataportabilitet, læs mere i 8.1 og 8.6. Det betyder, at DriveQuant indsamler og analyserer dine data om lokation og køreadfærd men kender ikke, hvem du er, mens vi i LB Forsikring kender til dine kontaktoplysninger mv. men f.eks. ikke dine lokationsdata. Dette er illustreret i tabel 1.

DriveQuants behandler, i forbindelse med brug af Bilist+ appen, følgende oplysninger om dig:  

 • GPS (koordinater) 
 • Gyroskop (telefon orientering) 
 • Accelerometer (accelerationer) 
 • Telefonbrug (besvarelse eller igangsættelse af opkald, opkaldstype og skærmoplåsninger, jf. afsnit 3.1 Hvilke oplysninger behandler vi om dig?) 
 • Størrelsen af dit køretøj 
 • Analyseresultater og hændelser på ture på baggrund af ovenstående 
 • Data om din telefon, herunder model og styresystem 
 • Dine resultater i streaks, batches, udfordringer o. lign. gamification-elementer 
 • Bilist+ brugerID 

LB Forsikring behandler, i forbindelse med brug af Bilist+ appen, følgende oplysninger om dig: 

Kontaktoplysninger om dig, herunder:

 • Dit medlemsnummer 

Oplysninger om din brug af Bilist+, herunder:

 • Oplysninger om din tilmelding og afmelding til Bilist+ 
 • Samtykkehistorik 
 • Kommunikation med dig relateret til Bilist+ 
 • Deltagelse i udfordringer 
 • Bilist+ brugerID 
 • Analyseresultater i opsummeret form, uden specifikke hændelser på ture  
 • Km pr. tur 
 • Ugentlig kørselsscore 
 • Ugentlige belønningspoint 
 • Faktisk pointopsparing 
 • Total pointopsparing 
 • Pointhistorik 
 • Faktisk selvrisikorabatopsparing 
 • Total selvrisikorabat 
 • Selvrisikorabathistorik

LB Forsikring deler i øvrigt ikke dine personoplysninger med andre.


3.5 Hvor længe gemmer vi dine oplysninger?

3.5A Data hos DriveQuant 

Al tur rådata (dvs. lokationsdata og telefonbrug), dine resultater i streaks, batches, udfordringer o. lign. gamification-elementer samt alle analyseresultaterne for registrerede bilture vil blive slettet hos DriveQuant efter 2 år, og er indtil da tilgængelig via din Bilist+ app. På den måde kan du følge din udvikling af køreadfærd over tid og se tendenser i forbindelse med dine rapporter i appen.  

I tilfældet af at turen er blevet analyseret til at have foregået med andet transportmiddel end bil (f.eks. en togtur), og dermed er blevet analyseret som alternativ transport, vil data slettes efter 10 dage hos DriveQuant. 

Data om dig som medlem, herunder din bil, bilens type/størrelse, samt data om din telefon, herunder telefonens model og styresystem, opbevares så længe du har en Bilist+ konto.  

Al data fra accelerometer og gyroskop (dvs. data om telefonens retning og acceleration) sendes til DriveQuant og slettes efter analysen er færdiggjort, og scoren er beregnet. I tilfældet hvor din telefon har forbindelse til internettet, vil dataene her blive slettet efter få sekunder. Hvis din telefon ikke har adgang til internettet, bliver dataene gemt på din telefon, indtil forbindelse til vores servere er oprettet. Så snart det sker, går der få sekunder og dataen er slettet.  

3.5 B Data hos LB Forsikring 

Samtykkehistorik, dit brugerID samt tilmelding- og afmelding til Bilist+ opbevares i 2 år efter afmelding af Bilist +, herunder efter at du har slettet din profil/konto, været inaktiv og/eller har afinstalleret appen. Kommunikation med dig om Bilist+ opbevares i 2 år hos LB, hvorefter data vil blive slettet. 

Oplysninger om dine køreture, kørselsscorer og forudgående analyser (dog ikke lokation) opbevares i 2 år hos LB, hvorefter data vil blive slettes. Dette er nødvendigt for at kunne følge udviklingen over tid og se tendenser i køreadfærd i forbindelse med analyser.  

Dine point for kørsel (som beregnes ud fra distraktionsscoren og sikkerhedsscoren, jf. afsnit 5.1 Logikken og konsekvensen af de automatiske afgørelser), opbevares i 12 måneder, hvorefter data slettes. Din historik på optjening af point bliver dog opbevaret i 2 år fra dato for indsamling med det formål at kunne dokumentere din brug af Bilist+ og dermed være i stand til at tilbyde en god medlemsrejse ved evt. spørgsmål om den selvrisikorabat, du har opsparet, ved klageadgang, udløb af selvrisikorabat eller lignende.

Data for alternative ture, altså ture analyseret med transportmiddel andet end bil, gemmes ikke i LB's systemer.

Din faktiske saldo på selvrisikorabat, inklusive tidspunktet for din tilmelding til Bilist+, opbevares i LB så længe du er medlem med en bilforsikring i LB. Dette er med henblik på at give dig muligheden for at anvende din opsparede selvrisikorabat, så længe du har en bilforsikring hos LB. Din historik på selvrisikorabat opbevares i 2 år fra dato for indsamling hos LB med det formål at kunne dokumentere din brug af Bilist+ og dermed være i stand til at tilbyde en god medlemsrejse ved evt. spørgsmål om den selvrisikorabat, du har opsparet, ved klageadgang, udløb af selvrisikorabat eller lignende.

Se afsnit 8.2 Ret til sletning for en beskrivelse af, hvilke oplysninger som slettes, hvis du vælger at slette din konto, er inaktiv m.v. 

Derudover gælder de almindelige sletteregler, som du kan finde i vores generelle privatlivspolitik.

3.6 Læs  mere i vores FAQ

Du kan læse mere om ovenstående i vores FAQ, som du kan finde her

4. Grundlaget for behandling af dine oplysninger

Inden DriveQuant (som databehandler for LB Forsikring og som følge af LB Forsikrings instruks) indsamler data lagret på din telefon, indhenter LB dit samtykke i overensstemmelse med cookiebekendtgørelsens § 3. Se 3.1 og 3.2 for en nærmere beskrivelse af de oplysninger, som appen indsamler fra din telefon. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Se afsnit 6 Tilbagekaldelse af samtykke. 

LB Forsikrings behandling af dine personoplysninger, i relation til: 

 • at oprette dig som Bilist+ bruger, 
 • at analysere din kørselsadfærd, 
 • at udarbejde scores, at udarbejde streaks, udfordringer o. lign. gamification-elementer, 
 • at give dig point og selvrisikorabat, og 
 • at yde dig support i relation til Bilist+ aftalen,   

sker på baggrund af hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (nødvendig for at opfylde en kontrakt), da oplysningerne er nødvendige for, at LB kan leve op til sine forpligtelser i henhold til aftalen om Bilist+. 

LB Forsikrings behandling af dine personoplysninger med det formål at lave analyser, som vil kunne følge udviklingen over tid og se tendenser i køreadfærd, sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen). LB Forsikring har en legitim interesse i at lave analyser, som kan følge udviklingen over tid og se tendenser bl.a. for at få viden om sikker kørselsadfærd, der kan indgå i produktudviklingen og dermed udbredes til dig som medlem, hvormed LB kan være med til at forebygge trafikulykker.  

5. Automatiske dataanalyser

Bilist+ er baseret på en beregningsmodel, som ud fra simpel fysikteori omregner dine lokationsdata og telefonbrug under kørsel til kørselsadfærd som oversættes til en sikkerheds-, distraktions- og økoscore.  

5.1 Logikken og konsekvensen af de automatiske afgørelser: 

Dine scores bliver beregnet på baggrund af en række parametre, der baserer sig på oplysninger fra din mobiltelefons sensorer og lokationsdata. Ved at vurdere dine kørselsmæssige bevægelsesmønstre vil appen automatisk beregne tre scores pr. tur samt tre ugentlige score. 

Din sikkerhedsscore (0-10) består af et vægtet gennemsnit af tre parametre:

 • Antal hårde opbremsninger  
 • Antal hårde accelerationer 
 • Antal hårde/skarpe sving 

Din distraktionsscore (0-10) består af et vægtet gennemsnit af følgende parametre: 

 • Antal skærmoplåsninger 
 • Distance og varighed af oplåst skærm 
 • Antal telefonopkald 
 • Distance og varighed af telefonopkald 
 • Type af telefonopkald (håndholdt eller håndfrit) 

Din øko-score (0-10) består af en udregning af fart-stabilitet. 

 • Variation af fart over tid 
 • Variation af accelerationer 
5.1.1 Sikkerhedsscoren 

Hårde opbremsninger er én af de faktorer, der kan påvirke din sikkerhedsscore i Bilist+. Hårde opbremsninger sker nemlig ofte, fordi man ikke er opmærksom på forholdene i trafikken længere fremme på vejen. 

Hårde accelerationer er en anden faktor, som påvirker sikkerhedsscoren. Dette parameter fortæller appen mere om din kørestil; om du er tålmodig eller mere aggressiv. 

Hårde eller skarpe sving påvirker også sikkerhedsscoren og fortæller appen om risikovillighed og chancetagen. Der er større sandsynlighed for uheld pga. Udskridning, hvis du tager mange hurtige og skarpe sving.  

5.1.2 Distraktionsscoren 

Bilist+ registrerer brug af mobilen, mens du kører. Distraktionsscoren består af hvor mange gange og hvor lang tid din telefons skærm er oplåst, hvis du fx betjener apps.

Både håndfrie og håndholdte opkald bliver også registreret ift. antal og varighed, dog tæller kun håndholdte opkald med i distraktionsscoren. Håndfri betjening lægger også beslag på opmærksomheden, hvorfor denne data også fremgår i appen. 

Du må gerne bruge din mobil til musikafspilning eller som GPS, mens du kører. Men husk at vælge spilleliste eller indtaste destinationen, inden du starter turen. 

5.1.3 Øko-scoren 

En stabil gennemsnitsfart uden alt for hårde eller alt for bløde accelerationer giver en høj øko-score. Langsomme og bløde opbremsninger (gerne motoropbremsning) påvirker også øko-scoren positivt.

5.2 Fra scores til selvrisikorabat 

På baggrund af din sikkerhedsscore og distraktionsscore modtager du point for din samlede tur. Pointene bliver igen omregnet til en selvrisikorabat, som du kan bruge, såfremt der måtte ske en skade på din bil, der er forsikret i LB Forsikring.  

Du kan læse nærmere om beregningen af point og selvrisikorabat samt anvendelsen af disse i Vilkår for brug af Bilist+

5.3 Standsning eller pausning af automatiske dataanalyser 

Hvis du ikke længere ønsker at bruge Bilist+, herunder ikke ønsker at Bilist+ fremadrettede indsamler data fra din telefon, kan du altid gøre en af følgende: 

 • Logge ud af Bilist+ appen 
 • Afinstallere Bilist+  
 • Slette din profil som beskrevet i 8.3 

Læs også nedenfor omkring din mulighed for at tilbagekalde dit samtykke. 

5.4 Menneskelig indgriben

Er du ikke enig i de automatiske afgørelser, herunder de scores og point, din kørsel er vurderet til, har du mulighed for at komme med dine synspunkter og bestride afgørelsen ved at kontakte os via kontaktformularen Bilist+ LB Forsikring A/S, hvorefter en medarbejder ved LB Forsikring vil revurdere afgørelsen. Ved en afgørelse der imødekommer dine synspunkter, kan der ske en godtgørelse af den tur, der vurderes at være fejlagtig. Dette sker ved refundering af point eller selvrisikorabat.

6. Tilbagekaldelse af samtykke 

Du kan tilbagekalde dit samtykke til, at DriveQuant (som databehandler for LB og efter instruks fra LB) får adgang til oplysninger i din telefon ved at kontakte os via kontaktformularen, Bilist+ LB Forsikring A/S. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, vil du ikke længere kunne bruge Bilist+ appen, da anvendelsen af appen kræver adgang til oplysninger i din telefon.  

7. Overførsler til trejdelande

I visse tilfælde anvender vi forskellige it-leverandører, partnere og konsulenter mfl., som kan tilgå nogle af LB’s data fra lande uden for EU/EØS, hvilket juridisk har den betydning, at data overføres til tredjelande, også selvom de ikke nødvendigvis opbevares i disse tredjelande. Sådanne it-leverandører/partnere vil være underlagt databehandlingsaftaler med os, der sikrer, at de alene behandler personoplysninger efter vores instrukser. 

Primært har vi valgt it-leverandører og partnere, som behandler data inden for EU/EØS, dernæst leverandører/partnere i lande, der fremgår af EU Kommissionens liste over sikre tredjelande, fx Israel. Læs mere i Datatilsynets vejledning om overførsel af oplysninger til tredjelande. 

Såfremt vi undtagelsesvist i relation til fx en it-leverandør (databehandler) accepterer overførsel af personoplysninger til øvrige tredjelande, indgår vi overførselsaftaler med samarbejdspartneren, der sikrer et passende beskyttelsesniveau af oplysningerne og af dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen. Vi gør brug af EU kommissionens standardkontrakter for overførsel af personoplysninger. 

Du kan læse mere på Datatilsynets hjemmeside og på EU Kommissionens hjemmeside.

8. Dine rettigheder

Nedenfor kan du læse om din ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning, indsigelse og dataportabilitet. 

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os bilist@lb.dk

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

8.1 Ret til indsigt 

Du har ret til at anmode os om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, herunder modtage kopi af personoplysningerne samt få en række oplysninger om, hvorfor og hvordan vi behandler dine personoplysninger. I det tilfælde hvor du beder om indsigt, vil LB indhente de oplysninger som DriveQuant har om dig, således vi kan udlevere dem til dig. LB sletter herefter data modtaget fra DriveQuant. 

Du vil også selv direkte i appen kunne se nogle af de personoplysninger, som er indsamlet, fx:

 • Historik af ugentlig kørselsscore, point og selvrisikorabat 
 • Start og slut lokation, distance og tidspunkt 
 • Hændelser og yderligere data på turene, herunder
  • Hårde opbremsninger 
  • Hårde sving 
  • Hårde accelerationer 
  • Skærmoplåsninger  
  • Opkald (besvarelse eller igangsættelse af opkald, opkaldstype og skærmoplåsninger, jf. afsnit 3.1 Hvilke oplysninger behandler vi om dig?) 
 • Historik og statistik for kørselskontekst og kørselsforhold 
 • Streaks 
 • Udmærkelser 
 • Deltagelse i udfordringer 
 • Din køretøjstype

Ovenstående liste er ikke udtømmende. Hertil behandler LB en række oplysninger om dig, som ikke direkte fremgår af appen, herunder fx oplysninger i form af mellemregninger.  

8.2 Ret til sletning

Efter databeskyttelsesreglerne har du i særlige tilfælde ret til at få os til at slette dine personoplysninger, inden tidspunktet for vores generelle sletning af dine personoplysninger ellers ville indtræffe. Du kan under afsnit 8 Dine rettigheder se, hvordan du kan kontakte os.  

Hertil understøtter Bilist+ appen forskellige andre former for sletning:  

8.2A Sletning af enkeltture 

Du kan få slettet data om en enkelt køretur, f.eks. ture, hvor du som passager har glemt at slå appen fra. Når du sletter enkelte ture i appen, vil dette registreres i LB, og din ugentlige superscore, point og selvrisikorabat vil ændres til at stemme overens med slettede ture. Dette gælder dog kun, hvis en tur slettes i den Bilist+ uge, dvs. mandag kl. 00.00 til søndag kl. 23.59, hvor turen er kørt. Dette skyldes de gennemsnitsberegninger, som gennemføres søndag nat. Slettes enkelte ture fra foregående uger, vil dette ikke automatisk påvirke din ugentlige superscore, point og selvrisikorabat.  I sådanne tilfælde kan du kontakte os via kontaktformularen Bilist+ LB Forsikring A/S, hvorefter en medarbejder ved LB Forsikring vil kunne refundere point for den enkelte tur, således at der sker en godtgørelse for den enkelttur, du ønsker slettet.

8.2B Sletning af enkeltture

Hvis du sletter din konto/profil i appen bliver de data, der er forbundet med din brug af Bilist+ slettet, dvs. at du afmeldes Bilist+ og alle køreture og scores slettes.  

Helt konkret gælder følgende regler for sletning af konto/profil hos hhv. DriveQuant og LB Forsikring: 

DriveQuant sletter følgende oplysninger om dig ifm. profil/konto sletning: 

 • GPS (koordinater) 
 • Gyroskop (telefon orientering) 
 • Accelerometer (accelerationer) 
 • Telefonbrug (besvarelse eller igangsættelse af opkald, opkaldstype og skærmoplåsninger, jf. afsnit 3.1 Hvilke oplysninger behandler vi om dig?) 
 • Størrelsen af dit køretøj 
 • Analyseresultater (scores) på baggrund af ovenstående 
 • Data om din telefon, herunder model og styresystem 
 • Dine resultater i streaks, batches, udfordringer o. lign. gamification-elementer 
 • Bilist+ brugerID 

LB Forsikring sletter følgende oplysninger om dig ifm. profil/konto sletning: 

 • Oplysninger om din brug af Bilist+, herunder 
 • Kommunikation med dig relateret til Bilist+ 
 • Deltagelse i udfordringer o. lign. 
 • Bilist+ brugerID 
 • Analyseresultater i opsummeret form, uden specifikke hændelser på ture  
 • Km pr. tur 
 • Ugentlig kørselsscore 
 • Ugentlige belønningspoint 
 • Faktisk pointopsparing 
 • Pointhistorik 
 • Faktisk selvrisikorabatopsparing 

Data slettes efter en fortrydelsesperiode på 30 dage. Hvis du logger ind igen før 30 dage, vil sletningen blive annulleret.

Ved sletning af profil/konto gemmes følgende oplysninger om dig hos hhv. DriveQuant og LB Forsikring: 

DriveQuant opbevarer følgende oplysninger om dig ifm. profil/konto sletning: 

 • Ingen

LB opbevarer følgende oplysninger om dig ifm. profil/konto sletning: 

Kontaktoplysninger om dig, herunder:

 • Dit medlemsnummer 

Oplysninger om din brug af Bilist+, herunder:

 • Oplysninger om din tilmelding og afmelding til Bilist+ 
 • Bilist+ brugerID 
 • Samtykkehistorik  
 • Total selvrisikorabat 
 • Selvrisikorabathistorik
 • Total pointopsparing 

Se 3.5 Hvor længe gemmer vi dine oplysninger for en beskrivelse af, hvor lang tid LB opbevarer disse oplysninger.

8.2C Sletning i forbindelse med inaktivitet

Hvis du er inaktiv i appen bliver de data, der er forbundet med din brug af Bilist+ slettet, dvs. at du afmeldes Bilist+ og alle køreture og scores slettes. Data slettes, når du har været inaktiv i 12 måneder.  

Data slettes og opbevares på samme måde, som beskrevet i de to tabeller under 8.2B Sletning af konto/profil. 

8.2C Sletning ved afinstallering af app

Hvis du er afinstallerer appen bliver de data, der er forbundet med din brug af Bilist+ slettet, dvs. at du afmeldes Bilist+ og alle køreture og scores slettes. Data slettes 12 måneder efter du har afinstalleret appen.

Data slettes og opbevares på samme måde, som beskrevet i de to tabeller under 8.2B Sletning af konto/profil.

8.3 Ret til berigtigelse 

Du har ret til at anmode os om at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte. 

Du har hertil mulighed for selv i Bilist+ appen at rette en tur, der er analyseret som alternativ transport (f.eks. togtur) til en biltur. Hvis det omvendte er gældende, kan du nøjes med at slette turen. Det er kun ture der er kørt i den indeværende Bilist+ uge, dvs. mandag kl. 00.00 til søndag kl. 23.59, der vil påvirke din score og dermed indgå i beregningen af point og omregningen til selvrisikorabat, jf. afsnit 8.2A Ret til sletning. Dog har du mulighed for at få godtgjort en evt. forkert tur ved refundering af point, jf. 5.4 Menneskelig indgriben.  

8.4 Ret til begrænsning af behandling 

Du har, i visse tilfælde, ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må LB kun fremover behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

8.5 Ret til indsigelse 

Du har, i visse tilfælde, ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring. 

8.6 Ret til dataportabilitet 

Du har ret til i visse tilfælde at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra os til dig og/eller til en anden dataansvarlig. I det tilfælde hvor du beder om dataportabilitet, vil LB indhente de oplysninger, som DriveQuant har om dig, således at vi kan udlevere dem til dig. LB sletter herefter data modtaget fra DriveQuant. 

9. Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk  

10. Mere om vores behandling af dine personoplysninger 

Du kan læse mere om, hvordan LB i øvrigt behandler dine personoplysninger som medlem på vores hjemmeside.