Investeringer

I LB Forsikring arbejder vi som et medlemsejet forsikringsfællesskab for, at vores medlemmer får de bedste forsikringer til den bedste pris. Det gør vi blandt andet ved at investere forsikringskronerne, så vi – udover at dække vores forsikringsmæssige forpligtelser for vores medlemmer – også skaber vækst og udvikling i LB Forsikring. 

Når vi investerer sker det ud fra tanken om at kombinere gode afkast med ordentlighed og ansvarlighed overfor samfundet. Ultimo 2021 har vi investeringer for cirka 10 milliarder kroner. 

Ny klimastrategi

I LB Forsikring ønsker vi i endnu højere grad at investere fremtidssikkert. Vi vil bidrage til den grønne omstilling med vores investeringer, og til de internationale klimaambitioner som Paris-aftalen og FN’s Verdensmål. Vi har derfor udarbejdet en strategi, der sætter en tydelig retning for LB’s investeringer frem mod 2030.

Klik her for at læse vores klimastrategi. 

Afkastet de sidste 5 år, %

Gennem hele 2021 var markederne præget af høje aktieafkast, pæne afkast på alternativer og fald på de traditionelle obligationer. En udvikling, der gav et rekordresultat for LB på 874 mio. kr., svarende til 10,3%. 

Sådan investerer vi

Vi har flere forskellige typer investeringer fordelt på flere sektorer og lande. Langt størstedelen af investeringerne er i børsnoterede virksomheder enten aktier eller obligationer, men vi har også investeringer i vindmøller og skove, der er nogle af de områder, vi har øget fokus på.