Menu

Min Side, telefonen og prisberegnerne er lukket til og med søndag

Indtil mandag morgen den 22. april kan du ikke bruge Min Side, beregne pris, ringe eller skrive til os pga. en større systemopdatering. Læs, hvad du kan gøre, hvis du har brug for hjælp, som ikke kan vente. Vi beklager ulejligheden.
Læs mere

Investeringer

I LB Forsikring arbejder vi som et medlemsejet forsikringsfællesskab for, at vores medlemmer får de bedste forsikringer til den bedste pris.

Det gør vi blandt andet ved at investere forsikringskronerne, så vi – udover at dække vores forsikringsmæssige forpligtelser for vores medlemmer – også skaber vækst og udvikling i LB Forsikring.

Når vi investerer, sker det ud fra tanken om at kombinere gode afkast med ordentlighed og ansvarlighed overfor samfundet. Ultimo 2023 har vi investeringer for ca. 9,2 mia. kr.

Ny klimastrategi

I LB Forsikring ønsker vi i endnu højere grad at investere fremtidssikkert. Vi vil bidrage til den grønne omstilling med vores investeringer, og til de internationale klimaambitioner som Paris-aftalen og FN’s Verdensmål. Vi har derfor udarbejdet en strategi, der sætter en tydelig retning for LB’s investeringer frem mod 2030.

Klik her for at læse vores klimastrategi. 

Afkastet de sidste 5 år, %

LB endte året med et positivt afkast på 652 mio. kr. Særligt de likvide aktiver (aktier og obligationer) har haft medvind, mens de illikvide aktiver har haft et mere udfordrende år.

Sådan investerer vi

Vi har flere forskellige typer investeringer fordelt på flere sektorer og lande. Langt størstedelen af investeringerne er i børsnoterede virksomheder enten aktier eller obligationer, men vi har også en række alternative investeringer såsom infrastruktur, skove og kreditfonde.