Investeringer

I LB Forsikring arbejder vi som et medlemsejet forsikringsfællesskab for, at vores medlemmer får de bedste forsikringer til den bedste pris. Det gør vi blandt andet ved at investere forsikringskronerne, så vi – udover at dække vores forsikringsmæssige forpligtelser for vores medlemmer – også skaber vækst og udvikling i LB Forsikring. 


Når vi investerer, sker det ud fra tanken om at kombinere gode afkast med ordentlighed og ansvarlighed overfor samfundet. Ultimo 2022 har vi investeringer for ca. 8,8 mia. kr. 

Ny klimastrategi

I LB Forsikring ønsker vi i endnu højere grad at investere fremtidssikkert. Vi vil bidrage til den grønne omstilling med vores investeringer, og til de internationale klimaambitioner som Paris-aftalen og FN’s Verdensmål. Vi har derfor udarbejdet en strategi, der sætter en tydelig retning for LB’s investeringer frem mod 2030.

Klik her for at læse vores klimastrategi. 

Afkastet de sidste 5 år, %

Samlet set har 2022 været et af de værste investerings-år, hvor både aktier og obligationer har givet store negative afkast. En udvikling, der gav et negativt resultat for LB på ca. -689 mio. kr., svarende til -7,1%

Sådan investerer vi

Vi har flere forskellige typer investeringer fordelt på flere sektorer og lande. Langt størstedelen af investeringerne er i børsnoterede virksomheder enten aktier eller obligationer, men vi har også en række alternative investeringer såsom infrastruktur, skove og kreditfonde.