Investeringer

I LB Forsikring arbejder vi som et medlemsejet forsikringsfællesskab for, at vores medlemmer får de bedste forsikringer til den bedste pris. Det gør vi blandt andet ved at investere forsikringskronerne, så vi – udover at dække vores forsikringsmæssige forpligtelser for vores medlemmer – også skaber vækst og udvikling i LB Forsikring. 

Når vi investerer sker det ud fra tanken om at kombinere gode afkast med ordentlighed og ansvarlighed overfor samfundet. Ultimo 2020 har vi investeringer for cirka 8 milliarder kroner. 

Afkastet de sidste 5 år, %

Sådan investerer vi

Vi har flere forskellige typer investeringer fordelt på flere sektorer og lande. Langt størstedelen af investeringerne er i børsnoterede virksomheder enten aktier eller obligationer, men vi har også investeringer i vindmøller og skove, der er ét af de områder, vi har øget fokus på og målsætninger for de seneste par år.